Pogórza Karpackie. Podróże i turystyka kwalifikowana, jako propozycja ciekawego wypoczynku aktywnego. Krajowe oraz odległe wyprawy Trekkingowe.

 

Zniwa w Paryji

4-5 sierpień 2012
Żniwa w Paryji - Warsztaty na Szlaku Rzemiosła, są kontynuacja rozpoczętych Sianokosami w gospodarstwie Paryja imprez okolorolniczych na Pogórzu, wpisują się w roczny cykl prac na roli. Jest to próba przeniesienia ze skansenów, w rodzimy krajobraz kultury i tradycji związanej z pracami polowymi.

Program - Żniwa w Paryi 2012

Piątek, 3 sierpnia
Zapoznanie z gospodarstwem i gospodarzem
Godz. 17:00-18:00 Przyjazd do Paryi
Godz. 19:00 Ognisko z prołziokami

Sobota, 4 sierpnia
Dzień prac polowych (wstęp darmowy na całodzienne warsztaty)
Godz. 6:00-8:00 Pobudka ze śpiewem pierwszych ptaków. Zbiorowe wyjście na łąkę i koszenie trawy z rosą (wszyscy wychodzą boso), z pieśnią na ustach "Kiedy ranne wstają zorze"
Godz. 8:00 Tradycyjne śniadanie
Godz. 9:00 Przygotowanie do żniw (omówienie sprzętów i ubiorów, klepanie i ostrzenie kosy)
Godz. 10:00 Wyjście w pole osób nocujących i wszystkich przybyłych do Paryi
- Koszenie sierpem i kosą
- Kręcenie powróseł
- Odbieranie zboża i wiązanie snopów
Godz. 13:00 Powrót na południe
- dojenie krów
- napasanie koni
- obiad
- kawa
Godz. 14:30 Końskie południe (odpoczynek), Zabawy i konkursy dla dzieci i dorosłych
Godz. 16:00 Powtórne wyjście w pole do żniwa
- Stawianie, wiązanie i chocholenie kop (mendli, panienek)
- Zazbierywanie ścierni ze źdźbeł i kłósek
Godz. 17:30 Przyjazd wozu po snopki wraz z juzyną dla żniwiarzy
- Juzyna (podwieczorek)
- Załadunek snopów, powrót z pola na wozie i pieszo
Godz. 18:30 Zakończenie warsztatów
Godz. 20:00 Wieczorna biesiada z muzyką, ogniskiem i zabawami (Wymagana wcześniejsza rezerwacja, wstęp odpłatny)

Niedziela, 5 sierpnia
Dzień zajęć okołorolniczych (wstęp darmowy na całodzienne warsztaty)
Godz. 9:00 Pobudka dla miastowych (gospodarz już dawno przy obrządku robi)
Godz. 9:30 Śniadanie
Godz. 10:00 Wyjście piesze i wyjazd konny na sumę do Ołpin
Godz. 11:00 Suma i powrót
Godz. 13:00 Obiad niedzielny (obowiązkowo rosół ze starej kury)
Godz. 13:00-18:00 Warsztaty zajęć okołorolniczych (prezentacje darmowe dla wszystkich)
- Młócenie cepami i wiązanie słomy
- Odwiewanie wiejadłem i młynkiem
- Kręcenie kicorek
- Kręcenie powrozów
Warsztaty rękodzieła ludowego:
- Warsztaty słomkowe
- Warsztaty wikliniarskie
- Robienie kwiatków z bibuły
- Bednarstwo
Godz. 18:00 Zakończenie warsztatów
Godz. 19:00 Wieczorna biesiada z muzyką, ogniskiem i zabawami (Wymagana wcześniejsza rezerwacja, wstęp odpłatny)
- Pokaz mody Paryjskiej
- Wybory najbardziej urodziwej i robotnej żniwiarki
W czasie trwania imprezy (sobota-niedziela) koła gospodyń wiejskich serwować będą produkty regionalne.

Więcej informacji na stronie www.paryja.pogorza.pl.

  Historia artykułu:

data utworzenia:  2012-07-05 00:14

data publikacji:  2012-07-05 05:06

data modyfikacji: 2012-07-05 06:37

szukasz kontaktu: contact form

© 2007-2020 Pogorza.PL

zgłoś błąd: error on the side

statystyka od luty 2008 => | all: 2512208 | unique: 1281498 | interest: 1.96 (48.99%) |

kod strony generowano (sekundy): 0.70939      min: 0.246667      max: 0.90929      średnia: 0.75611