Pogórza Karpackie. Podróże i turystyka kwalifikowana, jako propozycja ciekawego wypoczynku aktywnego. Krajowe oraz odległe wyprawy Trekkingowe.

Serwis turystyczno - podróżniczy Pogorza.PL poleca:

. . . imprezy i wyjazdy trekkingowe,
. . . relacje turystyczne i podróżnicze,
. . . foto galerie Pogórza Karpat

podział stron:

 <  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > 

 

Co kryje dolina Słonianki

(data publikacji: 2013-11-26 13:57)

W rejonie Zakliczyna dolina Dunajca przybiera formę dość rozległej kotliny erozyjnej. Od północy ogranicza ją Pogórze Wiśnickie, zaś od południa wyrazisty w swej formie pas wzgórz kulminujących wzniesieniami Styru (460 m) i Działka (469 m) przynależącymi do Pogórza Rożnowskiego. Dolina potoku Słonianki zwanego też Bieśnikiem powstaje na północnych zboczach Styru Południowego (469 m) i Olszowej (465 m).

. . . cały artykuł

Grodziska

(data publikacji: 2013-11-26 13:34)

Doliną Dunajca już od zamierzchłych czasów wiodły z południa w głąb kraju ważne politycznie i handlowo szlaki. Przy nich, na wyniosłych pobocznych wzgórzach w stosunku do walnej doliny, wznoszono grody i strażnice. Swym położeniem nawiązywały do sieci dróg wierzchowinowych, które ówcześnie przebiegały ciągami górskich grzbietów (tzw. suche drogi).

. . . cały artykuł

Czas fortyfikacji i zamków

(data publikacji: 2013-11-26 13:27)

Z biegiem czasu grody opustoszały, stały się grodziskami, bezpieczeństwa mieszkańców zaczęły strzec bardziej warowne strażnice i zamki. Właściciele tych obszarów czuwali nad bezpieczeństwem szlaku i osad tu zlokalizowanych, czerpiąc równocześnie zyski z handlu i pobierając opłaty od przemieszczających się tędy kupieckich karawan.

. . . cały artykuł

Indianie z Zalasowej - Skansen Kultury Indiańskiej

(data publikacji: 2013-10-04 21:15)

Hau cola! znaczy dzień dobry. Tak powitają nas w Wiosce Indiańskiej w Zalasowej rozłożonej w malowniczej scenerii Pogórza Ciężkowickiego. Wraz z nastaniem jesieni Indianie z Zalasowej zakopują topór wojenny i przenoszą swoje tipi w cieplejsze okolice. A tak na poważnie, Wioska kończy kolejny sezon prezentacji kultury Indian Wielkich Równin Ameryki Północnej. Fort Wapiti urządzony w formie skansenu jest miejscem, gdzie poprzez zabawę dokonuje się prezentacji zwyczajów, strojów i zajęć dnia codziennego dawnych mieszkańców prerii. Dla dzieci jest to niezwykłe spotkanie ze światem indiańskich wojowników i ich pracowitych squaw.

. . . cały artykuł

Cmentarne pola

(data publikacji: 2013-11-14 10:51)

Urokliwe w swej krajobrazowej postaci tereny gminy Pleśna obok chwalebnych zasobów dzieł rąk ludzkich, mieszczą także miejsca tragiczne. Pojawiły się za sprawą I-szej wojny światowej, są to cmentarze wojenne, tysiące żołnierskich mogił. Podobnie jest i w innych obszarach Pogórza Karpackiego, lecz wokół Pleśnej jest ich najwięcej.

. . . cały artykuł

Kokocz - góra z widokami

(data publikacji: 2013-10-04 21:09)

Północne obrzeża Pogórza Ciężkowickiego wypełnia ciąg połogich wzgórz rozciągających się od doliny Białej na zachodzie, po dolinę Wisłoki na wschodzie. Różny jest ich krajobraz przyrodniczy i kulturowy, część z nich pokrywa szata leśna tworząc w obrębie Słonej Góry (408 m), Trzemeskiej Góry (390 m) czy Krasówki (409 m) spore jej kompleksy. Spore jednak partie owych wzgórz tworzą zespoły rolnych pól, a zabudowa rozłożonych tu wsi sięga samych wierzchowin. W tym to właśnie obszarze znajduje się najwyższe wzniesienie całego wspomnianego pasma, jest nim góra Kokocz sięgająca 434 m wysokości n.p.m. Chociaż nie wyróżnia się wyraźnie w terenie swą kulminacją, jest z racji innych swych walorów górą ciekawą, ba magiczną.

. . . cały artykuł

Pogórze Karpackie

Pogórze Wiśnickie - Żegocińskie Skalne Ekomuzeum

(data publikacji: 2013-09-19 09:05)

Z  inicjatywy bocheńskiej fundacji "Partnerstwo dla Środowiska", a naukowym wsparciu Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie, powstał na terenie dawnego kamieniołomu w Żegocinie "Geologiczny Park Piaskowców Grodziskich". Otrzymał on status jednego z obiektów sieci Ekomuzeów Ziemi Bocheńskiej. Obiekt z chwilą otwarcia (2005 r.), rozpoczął pełnić zarazem funkcję parku wypoczynkowego dla mieszkańców Żegociny i turystów. Profil geologiczny odsłoniętych skał stał się równocześnie polem geologicznych praktyk studenckich. Ściana kamieniołomu, w którym od 1853 r. do 1961 r. pobierano piaskowcowy kamień znajdują się po lewej stronie drogi, bezpośrednio przed wjazdem do centrum Żegociny od strony Bochni.

. . . cały artykuł

podział stron:

 <  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > 

 

  Statystyka pod-strony:

IP: 2556

  Statystyka pod-strony:

IP: 1569

szukasz kontaktu: contact form

© 2007-2019 Pogorza.PL

zgłoś błąd: error on the side

statystyka od luty 2008 => | all: 2459308 | unique: 1264026 | interest: 1.95 (48.6%) |

kod strony generowano (sekundy): 0.355488      min: 0.330662      max: 0.759492      średnia: 0.390117