Pogórza Karpackie. Podróże i turystyka kwalifikowana, jako propozycja ciekawego wypoczynku aktywnego. Krajowe oraz odległe wyprawy Trekkingowe.

 

Uwierzmy legendzie - Krzyż - Światowid

Wieści z Pogórza Wiśnickiego. Uwierzmy legendzie - Krzyż - Światowid.

W tym roku przypada 10-ta rocznica uznania kościoła p.w. św. Leonarda w parafii Lipnica Murowana za zabytek światowego dziedzictwa UNESCO. Z tej okazji zorganizowano w tej miejscowości w dniach 25-26 maja 2013 r. w ramach XV Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego uroczystą sesję naukową.

Niniejszą opowieścią sięgamy czasów pierwszej połowy XII w. Otóż miejscowa tradycja przekazuje, iż w tym urokliwym, zabytkowym kościółku skrywa się tajemniczy słup utożsamiany z legendarnym posągiem Światowida. Sam kościół tkwi w obecnej postaci co prawda dopiero, a raczej już 500 lat, lecz swymi początkami sięga roku 1141 r. Stanąć tu wówczas miał za sprawą benedyktynów z Tyńca sprawujących w tym obszarze misję chrystianizacji pierwszy kościół. Tenże przekaz wspomina, iż podpierający ołtarz główny drewniany słup, ma być pogańskim bożkiem ostałym się tu jeszcze sprzed chrześcijańskich czasów z pogańskiego chramu. Czyżby aż tak niezwykła kryła się tu tajemnica?  Bez wątpienia motywy rzeźbiarskie zdobiące słup i faktura drewna wskazują na jego dawność. Lecz czy w zakończeniu szczytu słupa dopatrzyć się można czterech obliczy jakie posiadał Światowid?, to już bardziej wątpliwa kwestia, a może cechy te zostały zatarte, zniszczone? Wpatrując się w bieg słupa, na mniej więcej ¼ jego wysokości od góry, zauważyć można głębokie wycięcie przywodzące na myśl miejsce pod poziomą belkę, charakterystyczną dla znaku krzyża. Szczupłość miejsca między ołtarzem, a ścianą kościoła nie pozwala na pełną fotograficzną prezentację zagadkowej belki. Wydaje się wielce prawdopodobnym, iż podtrzymujący dziś ołtarz drewniany słup, był niegdyś krzyżem i mógł pochodzić z pierwszego postawionego w Lipnicy (dawnym Lipniku) kościoła. Świątynie tego czasu nie posiadały ołtarzy znanych nam obecnie (mensa i nastawa), zastępował je właśnie krzyż. A czy tworząc krzyż nie wykorzystano posągu Światowida?

W ciemnym zaułku ołtarza
Zakryty tryptyku skrzydłami,
Światowid wrażenia pomnaża
Czterema głowy rysami.

Opuśćmy tę unikalną świątynię zauroczeni nie tylko zagadkową belką, ale i zafascynowani jej  pięknem i nastrojem, które tworzą niezwykłe polichromie.

Czesław Anioł

  Historia artykułu:

data utworzenia:  2013-06-25 20:34

data publikacji:  2013-06-25 20:35

data modyfikacji: 2013-06-25 21:47

szukasz kontaktu: contact form

© 2007-2020 Pogorza.PL

zgłoś błąd: error on the side

statystyka od luty 2008 => | all: 2517487 | unique: 1282733 | interest: 1.96 (49.05%) |

kod strony generowano (sekundy): 0.102854      min: 0.116066      max: 0.89543      średnia: 0.702252