Pogórza Karpackie. Podróże i turystyka kwalifikowana, jako propozycja ciekawego wypoczynku aktywnego. Krajowe oraz odległe wyprawy Trekkingowe.

 

Uroczyste otwarcie Karpackiej Troi w lipcu

karpacka-troja

Usuwanie skutków czerwcowej powodzi jaka dotknęła skansen archeologiczny potrwa kilka miesięcy. Dyrekcja Muzeum Podkarpackiego w Krośnie, której podlega skansen, podjęła decyzję o przesunięciu uroczystego otwarcia placówki o kilka miesięcy. Nowa data zostanie ustalona po dokładnym oszacowaniu zniszczeń i czasu potrzebnego na ich naprawę. Przypuszczamy, że pierwsi turyści będą mogli zwiedzić Karpacką Troję dopiero na wiosnę przyszłego roku - powiedział w wywiadzie dla Gazety Wyboczej Dawid Iwaniec - kierownik Skansenu Archeologicznego Karpacka Troja" w Trzcinicy.

W planie imprezy:

- Tętniący życiem obóz niestrudzonych wojów średniowiecznych;
- Mistrzowie pradziejowego i wczesnośredniowiecznego rzemiosła oraz sztuki;
- Dramatyczna bitwa rycerska z udział 100 najmężniejszych wojów;
- Porywająca muzyka, taniec i widowiska teatralne;
- Niezwykła podróż kulinarna do przeszłości;
- Najlepsi projektanci pradziejowej mody;
- Filmowy wieczór i noc pod gwiazdami.


Decyzja o przesunięciu daty otwarcia na 2-4 lipca 2010 r. nie przyszła pracownikom Muzeum Podkarpackiego w Krośnie łatwo. Wszyscy bowiem mieli świadomość, że pierwotny termin zapadł głęboko w pamięć i wpisany został do niejednego kalendarza, zaś dla organizatora decyzja ta oznaczałaby szereg komplikacji natury logistycznej polegających przede wszystkim na konieczności wznowienia negocjacji z odtwórcami i artystami, którzy zostali zaproszeni do Trzcinicy.

Z drugiej jednak strony pojawiła się obawa o stan ukończenia aranżacji wystawy stałej w pawilonie wystawowym Skansenu, który z przyczyn niezależnych od Muzeum Podkarpackiego, a sprowadzających się do czasochłonnych procedur przetargowych, pozbawiłby ją części elementów zawartych w scenariuszu. Ekspozycja została zaprojektowana z uwzględnieniem najnowocześniejszych technik wystawienniczych i w zamyśle jej twórców stanowić ma równie ważny element Karpackiej Troi" jak zrekonstruowane domostwa i instalacje obronne.

Kwestię wystawy od początku traktowano priorytetowo mając świadomość, że oczekiwania od Karpackiej Troi są bardzo duże. Muzealnicy chcą całkowicie sprostać owym oczekiwaniom, co stanowić będzie wyraz szacunku dla turystów, którzy odwiedzać będą Skansen i dokonywać najbardziej obiektywnego osądu dokonań pracowników Muzeum Podkarpackiego.

To właśnie powyższy element zadecydował o przełożeniu daty imprezy otwarcia Karpackiej Troi" na 2-4 lipca 2010r. Dyrekcja i pracownicy Muzeum Podkarpackiego w Krośnie pragną serdecznie przeprosić wszystkich za zaistniałą sytuację i jednocześnie zapewnić, że atrakcje zaplanowane na uroczyste otwarcie Skansenu wynagrodzą wszelkie niedogodności spowodowane zmianą.

W najbliższych dniach znany będzie już program imprezy, która odbywać się będzie pod hasłem Trzcinica - dwa oblicza", podczas którego zaprezentowane zostaną dwie archeologiczne twarze trzcinickiego grodziska. Ta odnosząca się do początków epoki brązu oraz młodsze o ponad 2000 lat oblicze wczesnośredniowieczne. Oprócz części archeologicznej w programie uwzględniono także szereg innych atrakcji, dzięki którym otwarcie Karpackiej Troi" z pewnością będzie wydarzeniem niezwykłym.

Źródło informacji:
www.karpacka-troja.pl

  Historia artykułu:

data utworzenia:  2010-03-27 23:46

data publikacji:  2010-03-27 23:55

data modyfikacji: 2010-06-13 13:57

szukasz kontaktu: contact form

© 2007-2020 Pogorza.PL

zgłoś błąd: error on the side

statystyka od luty 2008 => | all: 2512555 | unique: 1281634 | interest: 1.96 (48.99%) |

kod strony generowano (sekundy): 0.67230      min: 0.106464      max: 0.94861      średnia: 0.684361