Pogórza Karpackie. Podróże i turystyka kwalifikowana, jako propozycja ciekawego wypoczynku aktywnego. Krajowe oraz odległe wyprawy Trekkingowe.

 

TCI promuje nie tylko Tarnów

tarnowskie-centrum-informacji

23 październik 2008
Ogromnym sukcesem dla Tarnowskego Centrum Informacji zakończyła się IV edycja konkursu Polskiej Organizacji Turystycznej "Na najlepsze centrum informacji turystycznej w Polsce 2008".  Pierwsze miejsce nie jest dziełem przypadku, a nagroda ta jest ukoronowaniem pracy całego zespołu. TCI często wykracza poza swoje obowiązki, promując nie tylko Tarnów, ale cały region.

Tarnowskie Centrum Informacji współtworzy promocję na terenie Ziemi Tarnowskiej, wzmacnia ją, współorganizuje liczne imprezy, współdziała z innymi instytucjami.
W siedzibie TCI można zakupić liczne pozycje dotyczące regionu tarnowskiego, każdy chętny otrzyma również folder promocyjny i przede wszystkim szczegółową informację o regionie.
Pogorza.pl są partnerem dla Tarnowskiego Centrum Informacji.

Konkurs "Na najlepsze centrum informacji turystycznej w Polsce" ma na celu podniesienie jakości usług związanych z obsługą turystów, podejmowanie inicjatyw w tworzeniu i rozpowszechnianiu nowych produktów turystycznych oraz zwiększenie zainteresowania władz samorządowych i lokalnych tworzeniem sieci informacji turystycznej. Od ubiegłego roku w konkursie wyłaniana jest trójka laureatów w kategoriach: miasta do 20.000 mieszkańców, do 75.000 mieszkańców i powyżej.

W tym roku w kategorii miast najmniejszych zwyciężyło Koronowo w Kujawsko - Pomorskim, pokonując Wadowice i Włodawę, w kategorii miast od 20 do 75 tyś. mieszkańców zwyciężyło Mrągowo, pokonując Giżycko i Malbork, natomiast w kategorii miast największych zwyciężył Tarnów!

Warto nadmienić, iż w poprzednich edycjach konkursu Tarnów zajmował wysokie miejsca: w 2005 roku - wyróżnienie, a rok później II miejsce.

Po wyróżnieniu strony internetowej www.it.tarnow.pl w kwietniu, w prestiżowym konkursie "Złote Formaty 2008", październikowym przyznaniu Odznaki Honorowa Ministra Sportu i Turystyki "za zasługi dla turystyki" dla Tarnowskiego Centrum Informacji, zwieńczeniem jest zdobyte właśnie I. miejsce w konkursie POT "na najlepsze centrum it w Polsce".  

Podczas uroczystych obchodów 45 lecia Informacji Turystycznej w Polsce, w Warszawie zostały wręczone również odznaczenia "za wybitne osiągnięcia w rozwoju informacji turystycznej w Polsce" osobom związanym z informacją turystyczną w całym kraju. Wśród dwudziestu kilku osób, odznaczony również został dyrektor Tarnowskiego Centrum Informacji - Marcin Pałach.

Od 2 lat Marcin Pałach pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Forum IT przy Polskiej Organizacji Turystycznej. Forum działa jako zespół konsultacyjno - doradczy POT, stanowi płaszczyznę integracji systemu "it"; i koordynacji przedsięwzięć, a także wymiany doświadczeń służących doskonaleniu ogólnopolskiego systemu informacji turystycznej. W szczególności do zadań Forum należy, m.in.: opracowywanie wspólnych strategii działania w dziedzinie informacji i promocji turystyki, integrowanie systemu informacji turystycznej, zarówno w skali kraju, jak i województw, powiatów, gmin i regionów turystycznych czy wspólne wdrażanie nowoczesnych technik i form pracy.

Ponadto TCI mocno zaangażowało się w tworzenie Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej a samo miasto Tarnów będzie jednym z najważniejszych centrów it w Małopolsce.

foto Więcej na temat wyróżnień Tarnowskiego Centrum Informacji tutajŻródła:
- www.it.tarnow.pl

  Historia artykułu:

data utworzenia:  2008-11-19 23:09

data publikacji:  2008-11-19 23:58

data modyfikacji: 2009-11-21 23:35

szukasz kontaktu: contact form

© 2007-2020 Pogorza.PL

zgłoś błąd: error on the side

statystyka od luty 2008 => | all: 2513610 | unique: 1281986 | interest: 1.96 (49%) |

kod strony generowano (sekundy): 0.97731      min: 0.108903      max: 0.93885      średnia: 0.657564