Pogórza Karpackie. Podróże i turystyka kwalifikowana, jako propozycja ciekawego wypoczynku aktywnego. Krajowe oraz odległe wyprawy Trekkingowe.

 

Ratowanie muru arkadowego zamku w Melsztynie

Do 21 listopada maja potrwać prace związane z zabezpieczeniem muru arkadowego ruin zamku melsztyńskiego. Harmonogram prac przewiduje odbudowę dwóch filarów muru ( w miejscu gdzie mur podtrzymywały prowizoryczne drewniane stemple) wraz z nadprożami z cegły, fragmentaryczne podbudowanie innych filarów którym grozi zawalenie, usunięcie roślinności z górnej warstwy muru, a następnie zabezpieczenie muru poprzez wymurowanie ceglanego daszku zapewniającego odpływ wody z muru. Zobacz zdjęcie na stronie www.zakliczyninfo.pl.

Przetarg o wartości 49 518 zł 49 gr  na wykonanie tych prac wygrała firma "Budomat" inż. Henryka Matrasa z Wojnicza.
- Środki na prace zabezpieczające mur arkadowy pochodzą z budżetu Województwa Małopolskiego w kwocie 30 tysięcy złotych, a pozostała kwota z budżetu Gminy - mówi Sekretarz Gminy Janusz Krzyżak - nasz wniosek jako jeden z pięciu samorządowych wniosków otrzymał wsparcie z programu prac konserwatorskich w Województwie Małopolskim. Przeważająca większość środków z tego programu została przekazana na ratowanie obiektów sakralnych, kilku prywatnych właścicieli obiektów zabytkowych też odebrało promesy w Urzędzie Marszałkowskim - dodaje Sekretarz.

My przypominamy, że obecne prace z udziałem środków gminnych i Województwa Małopolskiego to drugie tego typu realizowane przedsięwzięcie mające na celu uchronienie od degradacji ruin melsztyńskich. Wcześniej, w 2009 roku, została zabezpieczona wieża zamkowa. Przypominamy też, że prowadzone prace ratunkowe to kropla w morzu potrzeb. Podczas powodzi w 2010 roku oderwał się i runął w przepaść duży fragment muru obwodowego. Informowaliśmy na Zakliczyninfo o sporządzonej na tą okoliczność notce z udziałem Konserwatora Zabytków oraz wniosku skierowanym do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale poza zamknięciem ruin dla ruchu turystycznego nic więcej w tej sprawie się nie stało. Przypominamy też, że właścicielem ruin melsztyńskich jest Skarb Państwa, natomiast Gmina Zakliczyn na podstawie umowy z Nadleśnictwem dzierżawi ruiny po to m.in. aby zachować dla potomnych to, co zostało jeszcze z ongiś największego zamku w dolinie Dunajca i Popradu. Szkoda, że tylko samorząd gminny wykazuje tutaj determinację.  

Źródło informacji: www.zakliczyninfo.pl.

  Historia artykułu:

data utworzenia:  2011-11-02 14:05

data publikacji:  2011-11-02 14:09

data modyfikacji: 2011-11-02 14:10

szukasz kontaktu: contact form

© 2007-2020 Pogorza.PL

zgłoś błąd: error on the side

statystyka od luty 2008 => | all: 2512210 | unique: 1281498 | interest: 1.96 (48.99%) |

kod strony generowano (sekundy): 0.71477      min: 0.156665      max: 0.88726      średnia: 0.739939