Pogórza Karpackie. Podróże i turystyka kwalifikowana, jako propozycja ciekawego wypoczynku aktywnego. Krajowe oraz odległe wyprawy Trekkingowe.

 

Powstała Tarnowska Organizacja Turystyczna

16 listopad 2010
Tarnowska Organizacja Turystyczna to już siódma Lokalna Organizacja Turystyczna, działająca w województwie małopolskim. Celem nowopowstałego stowarzyszenia jest m.in. kreowanie, promowanie pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku regionu tarnowskiego a także wspieranie rozwoju turystyki.

16 listopada 2010 r. odbyło się I Walne Zebranie członków Lokalnej Organizacji Turystycznej: "Tarnowska Organizacja Turystyczna". Obecnie stowarzyszenie liczy 16 członków - założycieli.

Podczas I Walnego Zebrania Członków TOT wybrano Tymczasowy Zarząd, w skład którego weszli:

   1. Jan Czaja - Prezes (Kierownik biura LGD Dunajec-Biała)
   2. Paweł Rybak - Wiceprezes (Kierownik w Tarnowskim Centrum Informacji)
   3. Joanna Dobroś - Wiceprezes (Prezes Zarządu Hotelu Tarnovia),
   4. Magdalena Wijas - sekretarz (pracownik biura LGD Dunajec-Biała)
   5. Barbara Zych - Skarbnik (właścicielka gospodarstwa agroturystycznego)
   6. Aleksander Jarmuła - Członek Zarządu (właściciel Western Riding Training Center FURIOSO)
   7. Stanisław Ziółkowski - Członek Zarządu (właściciel gospodarstwa agroturystycznego)

Natomiast sprawami organizacyjnymi zajmuje się Komitet Organizacyjny w składzie: Jan Czaja, Prezes TOT oraz Marcin Pałach, Dyrektor Tarnowskiego Centrum Informacji.
Podczas swojego pierwszego posiedzenia TOT wybrał także Komisję Rewizyjną. Tymczasową siedzibą TOT-u jest siedziba Tarnowskiego Centrum Informacji w Tarnowie, Rynek 7.

Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze LGD Dunajec-Biała w Zakliczynie (www.dunajecbiala.pl oraz pod nr tel. 14 665 37 37, 14 665 37 37 oraz w siedzibie Tarnowskiego Centrum Informacji w Tarnowie (www.tarnow.travel oraz pod nr tel. 14 688 90 90, 14 688 90 90).

Źródło informacji: www.dunajecbiala.pl

  Historia artykułu:

data utworzenia:  2010-11-21 21:17

data publikacji:  2010-11-21 21:23

data modyfikacji: 2010-11-22 17:17

szukasz kontaktu: contact form

© 2007-2020 Pogorza.PL

zgłoś błąd: error on the side

statystyka od luty 2008 => | all: 2512134 | unique: 1281470 | interest: 1.96 (48.99%) |

kod strony generowano (sekundy): 0.70751      min: 0.119915      max: 0.88816      średnia: 0.716272