Pogórza Karpackie. Podróże i turystyka kwalifikowana, jako propozycja ciekawego wypoczynku aktywnego. Krajowe oraz odległe wyprawy Trekkingowe.

 

Pogórze Wiśnickie - Żegocińskie Skalne Ekomuzeum

Pogórze Karpackie

Z  inicjatywy bocheńskiej fundacji "Partnerstwo dla Środowiska", a naukowym wsparciu Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie, powstał na terenie dawnego kamieniołomu w Żegocinie "Geologiczny Park Piaskowców Grodziskich". Otrzymał on status jednego z obiektów sieci Ekomuzeów Ziemi Bocheńskiej. Obiekt z chwilą otwarcia (2005 r.), rozpoczął pełnić zarazem funkcję parku wypoczynkowego dla mieszkańców Żegociny i turystów. Profil geologiczny odsłoniętych skał stał się równocześnie polem geologicznych praktyk studenckich. Ściana kamieniołomu, w którym od 1853 r. do 1961 r. pobierano piaskowcowy kamień znajdują się po lewej stronie drogi, bezpośrednio przed wjazdem do centrum Żegociny od strony Bochni.

Rozmiary skalnej odkrywki umożliwiają wnikliwe spojrzenie na budowę fliszu karpackiego, i układ skał, które tu prezentują się nieomal w książkowej postaci. Jest to pakiet skał wieku dolnokredowego, warstw płaszczowiny śląskiej mającej w tym rejonie swój maksymalny południowy zasięg. Na jej przedpolu wytworzyła się strefa okna tektonicznego z utworami płaszczowiny podśląskiej. Miąższość zalegających tu warstw jest niewielka, w przypadku piaskowca (jest to piaskowiec grodziski) sięga ona 50 cm, zaś warstwy łupku są cieńsze. W warstwach mułowcowo-ilastych (łupek) pojawiają różnej wielkości otoczaki skał magmowych, metamorficznych, występują też niewielkie fragmenty karbońskiego węgla kamiennego. W ławicach grubszych piaskowców znaleźć można amonity i belemnity. W partiach dolnych kamieniołomu pojawiają się utwory sedymentacyjne w postaci materiałów ilastych z otoczakami pochodzących ze spływów kohezyjnych, utworzonych na dnie niegdysiejszego morza. Natomiast w górnych warstwach kamieniołomu, gdzie dominują łupki występują piaskowce drobnoziarniste z hieroglifami.

Czesław Anioł

  Historia artykułu:

data utworzenia:  2013-09-19 08:54

data publikacji:  2013-09-19 09:05

data modyfikacji: 2013-09-19 09:05

szukasz kontaktu: contact form

© 2007-2020 Pogorza.PL

zgłoś błąd: error on the side

statystyka od luty 2008 => | all: 2512150 | unique: 1281472 | interest: 1.96 (48.99%) |

kod strony generowano (sekundy): 0.70019      min: 0.143523      max: 0.92973      średnia: 0.759082