Pogórze Wielickie

Granice Pogórza Wielickiego:

Na zachodzie graniczy z Pogórzem Śląskim, na wschodzie – z Pogórzem Wiśnickim. W kierunku północnym obszar Pogórza Wielickiego przechodzi w Kotlinę Oświęcimską, która w kierunku wschodnim zwęża się w Bramę Krakowską. Zachodnie rejony Pogórza Wielickiego, leżą na północ od Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej, zamkniętą od północy doliną Wisły, a od południa odcinkiem drogi krajowej Cieszyn – Kraków.

Pogórze wielickie

Fragment południowo-wschodniej części pogórza wchodzi w skład Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Wiśnickiego.

Wybrane fotografie regionu Pogórza Wielickiego: