Pogórze Śląskie

Granice Pogórza Śląskiego:

Pogórze od zachodu jest ograniczone dolinami rzeki Olzy, a od wschodu dolinami rzeki Skawy. Na południu graniczy z Beskidem Śląskim i Małym. Na północy przechodzi w Kotlinę Oświęcimską i Ostrawską.

Pogórze śląskie

Region jest porozcinany dolinami rzek: Olzy, górnej Wisły, Białej, Soły, Wieprzówki i Skawy. Gęsto zaludniony, na jego terenie znajdują się miasta: Cieszyn, Skoczów, Bielsko Biała, Kęty, Wadowice. Powierzchnia 545 km², szerokość pasma wyżyn 5-15 km, wysokość 300-500 m n.p.m.

Wybrane fotografie regionu Pogórza Śląskiego: