Pogórza Karpackie. Podróże i turystyka kwalifikowana, jako propozycja ciekawego wypoczynku aktywnego. Krajowe oraz odległe wyprawy Trekkingowe.

Pogórze Rożnowskie

Granice Pogórza Rożnowskiego:

Pogórze Rożnowskie leży bezpośrednio na północ od zachodniej części Beskidu Niskiego. Granice stanowią dolina Dunajca (od zachodu) i dolina Białej (od wschodu). Granicę północną i południową trudniej wyznaczyć jednoznacznie, dlatego umownie przyjmuje się, że granica jest tożsama z przebiegiem linii kolejowych Kraków-Tarnów (od północy) i Grybów-Nowy Sącz (od południa).

Mapa Regionów Pogórza Karpat
Wyróżnia się tu następujące mniejsze jednostki:
- rozróg Wału (na północy),
- pasmo Mogiły i Styru na osi Czchów-Gromnik,
- grupa Jamnej,
- masyw Rosochatki na południu.

Interaktywna Mapa Pogórza Rożnowskiego:

Źródło kartografii:
Wydawnictwo Kartograficzne Compass www.Compass.Krakow.PL
Portal Turystyczny www.e-Gory.PL

Charakterystyka Pogórza Rożnowskiego:

Pogórze Rożnowskie rozciąga się pomiędzy dolinami Dunajca i Białej (podział według J. Kondrackiego). Granica północna i południowa nie jest łatwa do wyznaczenia. Umownie przyjmuje się, że na północy przebiega ona linią kolejową Kraków - Tarnów, na południu przebiega od Nowego Sącza doliną Łubinki, przez Mogilno, Krużlową do Grybowa.

Pogórze Rożnowskie
Pogórze Rożnowskie według Krystyny German (UJ - Zakład Geografii Fizycznej) dzieli się na 8 mikroregionów: Pogórze Czchowskie i Kotlinę Iwkowską na zachód od doliny Dunajca, Dolinę Dolnej Łososiny, Pogórze Znamierowickie, Kaskadę Dunajca, Dolinę Dunajca, Pogórze Korzennej (na północ od Grybowa), Płaskowyż Rożnowski, Obniżenie Siemiechowskie i Rozróg Wału.
Szerokość przy północnej granicy ma zaledwie 6 km długości, natomiast między Czchowem nad Dunajcem a Gromnikiem nad Białą Pogórze osiąga rozciągłość 20 km.
Z Pogórzem sąsiadują: Pogórze Ciężkowickie od wschodu, Beskid Niskim i Kotlina Sądecka od południowego wschodu, Beskid Wyspowy i Pogórze Wiśnickie od zachodu  oraz Płaskowyż Tarnowski od północy.

Urzeźbienie Pogórza Rożnowskiego jest urozmaicone. W jego północnej części znajdują się masywy: Wał (523m n.p.m.) i Lubinka (412 m n.p.m.), w środkowej części długie pasmo Mogiła (478 m) - Styr (460 m) - Sucha Góra (396 m) oraz masywy Jamna (530m), Rosulec (516 m), Bukowiec (503m) i Żebraczka (502 m), natomiast w południowej części znajduje się Kobylnica (579 m) oraz najwyższy szczyt Pogórza Rożnowskiego Dąbrowska Góra (583 m).

Ze względu na walory przyrodnicze i krajobrazowe znaczna część Pogórza Rożnowskiego została objęta ochroną w formie Ciężkowicko - Rożnowskiego Parku Krajobrazowego.


Pasmo: Wał (523 m) - Lubinka (412 m)

W północnej części Pogórza Rożnowskiego znajdują się masywy: Wał (523 m n.p.m.) i Lubinka (412 m n.p.m.).
Wał (523m n.p.m.) uformowany jest w formie rozległej gwiazdy, od szczytu odchodzą liczne ramiona i grzbiety. W kierunku południowym stoki opadają ku drodze Zakliczyn - Gromnik na wysokości Siemiechowa, a na zachód w kierunku Wróblowic i Janowic. Od północy Wał sąsiaduje z Lubicką (412 m n.p.m.) Z Wału rozciągają się rozległe widoki na pogórza Rożnowskie i Ciężkowickie. Jest tu wiele ciekawostek geologicznych jak:
- skała „Diabli Kamień”,
- kamieniołom z którego  eksploatowano łupki mioceńskie,
- skamieniałe pnie drzew (liczące sobie ok. 66 mln lat).

Na terenie masywu znajduje się wiele cmentarzy wojskowych, są to ślady pozostałe po krwawych walkach, które rozegrały się tu podczas I wojny światowej. Na szczególną uwagę zasługuje cmentarz wojskowy nr 158 nazywany „Głowa cukru”. Miejsce to jest również doskonałym punktem widokowym. W trakcie II wojny światowej na szczycie Wielkie Góry (485m n.p.m.) rozegrała się ostatnia zwycięska bitwa Batalionu AK „Barbara”.

Pogórze Rożnowskie
Od północy, z Wałem sąsiaduje Lubinka (412 m n.p.m.). Tu również znajdują się cmentarze z I wojny światowej. Na jednym z ramion masywu - Lubcza (419m n.p.m.), w czasie II wojny światowej (w latach 1914 -1915) miały miejsce walki pozycyjne frontu austriacko - rosyjskiego.

W rejonie masywów prowadzą szlaki turystyczne:
Żółty Siemiechów - Wał (523 m n.p.m.) - Rychwałd - Pleśna,
Zielony Gromnik - Wał (523 m n.p.m.) - Lubinka (412 m n.p.m.) - Szczepanowie,
Niebieski Łowczów - Wał Rychwałdzki.

W okolicy  utworzono kilka szlaków rowerowych.

Na szczyt Lubinki (412 m n.p.m.) prowadzi droga asfaltowa: Janowice - Szczeponowice, Janowice - Rzuchowa. Wał (523 m n.p.m.) również jest dostępny dla zmotoryzowanych, można dojechać z Siedlisk, Tuchowa, Łowczówka, Pleśnej.


Mogiła (478 m) - Styr (460 m) - Sucha Góra (396 m)

To wąskie i długie pasmo rozciąga się przez całą szerokość Pogórza, od Czchowa nad Dunajcem na zachodzie po Gromnik nad Białą na wschodzie. U stóp północnej strony masywu znajdują się miejscowości: Filipowie, Stróże, Brzozowa, od południa Jastrzębia, Olszowa, Ruda Kameralna. Pomiędzy Mogiłą (478 m n.p.m.) a Styrem (460 m n.p.m.) przebiega droga Zakliczyn - Nowy Sącz. Całe pasmo znajduje się na terenie Ciężkowicko - Rożnowskiego Parku Krajobrazowego.

Mogiła (478m n.p.m.) to najwyższy szczyt pasma. Nieopodal wierzchołka znajduje się drewniany szałas który w 1944 roku służył jako szpital partyzancki AK oraz krzyż. Zgodnie z legendą, znajduje się tu grób dziewczyny, na który tak długo rzucano gródki ziemi, aż powstał masyw górski.

Pogórze Rożnowskie
Styr (460m n.p.m.) to wzniesienie, którego zbocza i kulminację góry objęto ochroną tworząc rezerwat leśno-krajobrazowy "Styr" częściowy. Jego powierzchnia wynosi 120ha. Obejmuje ochroną lasy porastające górę Styr i zbocza przełomowej doliny Paleśnianki z wieloma rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin, fragment obszaru zalegania wód mineralnych z kilkoma źródłami oraz nieczynny kamieniołom "Bodzanty" z okresu I wojny światowej, jako interesujący obiekt geologiczno historyczny.

Pogórze Rożnowskie
Zbiorowiska leśne rezerwatu są zróżnicowane, występuje tu:
  - zespół żyznej buczyny karpackiej w formie podgórskiej kwaśna buczyna górska,
  - żyzne jedliny,
  - pogórski bór mieszany,
  - grąd oraz zbiorowisk.
Chronione i rzadkie gatunki roślin reprezentowane są tu m.in. przez wawrzynka wilczełyko, naparstnicę zwyczajny, bluszcza pospolitego, podkolana białego, goryczkę trójeściową, bluszczyka kosmatego, perłówkę jednokwiatową.

Sucha Góra (396 m n.p.m.) bywa również określana nazwą Budzyń. W okolicy znajdują się źródła wód siarczkowych, m.in. „Źródło Paweł” i „Źródło Geologów”. Zawartość siarkowodoru wynosi 17,8 mg/dm3. Woda ma charakterystyczny zapach, pokrywa ją biały osad. Wody siarczkowe mają działanie lecznicze, szczególnie w schorzeniach przewodu pokarmowego i zapaleniach stawów.

Pogórze Rożnowskie
W okresie międzywojennym źródła były wykorzystywane systemem gospodarczym. Znajdował się tu prywatny zakład zdrojowy. W rejonie Suchej Góry trwały walki partyzantów AK z Niemcami. Podczas walk toczących się we wrześniu 1944 roku na Suchej Górze zabitych zostało 13 niemieckich żołnierzy. Niemcy w odwecie spalili 13 domów w rejonie Suchej Góry i Jastrzębi oraz zabili 3 mieszkańców. Ku pamięci ustawiono krzyż poświęcony pamięci wszystkich partyzantów poległych w walce z Niemcami w 1944 roku. Do krzyża prowadzi ścieżka kulturowo - geologiczna "Pod Kurhan".

W miejscowości Polichty znajduje się Ośrodek Edukacyjny Zespołu Parków Krajobrazowych Pogórza w Tarnowie.

Szlaki turystyczne:
Zielony Czchów - Mogiła (478 m) - Styr (460 m) - Sucha Góra (396 m) - Plichty - Gromnik
. . . szlak prowadzi przez całe omawiane pasmo
Czarny Zakliczyn - Sucha Góra (396 m)
Czarny Olszowa - Styr (460 m)
Żółty Jastrzębia - Sucha Góra (396 m) - Brzozowa - Siemiechów

W pobliżu Ośrodka Edukacyjnego wyznaczone zostały trzy ścieżki dydaktyczne:
  - przyrodnicza "Polichty Sucha Góra",
  - kulturowo - geologiczna "Pod Kurhan",
  - przyrodniczo - krajobrazowa "Na Budzyń".

W rejon Suchej Góry (396 m n.p.m.) prowadzi wiele ścieżek rowerowych m.in. z Paleśnicy, Jastrzębi, Ciężkowic, Gromnika czy Lusławic.


Pasmo: Jamna (530 m) - Bukowiec (503 m)

Jamna (530 m n.p.m.), Rosulec (516 m n.p.m.), Bukowiec (503 m n.p.m.) i Żebraczka (502 m n.p.m.) wznoszą się w środkowej części Pogórza Rożnowskiego. Szczyty Jamna i Rosulec lezą na terenie Ciężkowicko - Rożnowskiego Parku Krajobrazowego
Jamna (530 m n.p.m.) rozgałęziony masyw, posiadający wiele ramion. Na szczycie znajduje się Bacówka, którą do 2013 r. opiekował się poznański Uniwersytet im. A. Mickiewicza.
Bacówka to obiekt turystyczny wybudowany na początku lat 80-tych przez Karpacki Związek PTTK. Poza murowanym podpiwniczeniem cały budynek wykonany jest z drewnianych płazów, kryty gontem z obszernym tarasem od strony południowej. Wystrój wnętrza podkreśla charakter turystyczny i swojski klimat jaki panuje w schroniskach górskich. Obecnie bacówką opiekuje się Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obiekt stanowi bazę noclegową z zapleczem 30 miejsc noclegowych w pokojach 1, 2, 3, 4, 5, 7 i 8 osobowych (każdego pokoju po 1 szt.) umieszczonych na drugiej i trzeciej kondygnacji budynku, a w sezonie letnim działa również pole namiotowe. Na parterze znajduje się wielofunkcyjna sala kominkowa, pełniąca jednocześnie rolę jadalni i sali spotkań. Przy  bacówce został zbudowany plac zabaw. Otoczenie bacówki zdobią narzędzia pracy miejscowych rolników i elementy regionalnego folkloru i rzeźby. Obok znajduje się parking samochodowy, istnieje też możliwość bezpiecznego przechowania roweru, czy nart. W bacówce funkcjonuje bufet turystyczny ze stale urozmaicaną ofertą gastronomiczną. Można tu spożyć regionalną strawę, zaspokoić pragnienie, jak również skorzystać z całodziennego wyżywienia.
Duszpasterski Ośrodek Akademicki  czyli Respublica Dominicana Jamna Regio Exterritorialis, znajduje się po północnej stronie wzgórza kościelnego. Dom św. Jacka - centralny punkt Respublica Dominicana znajduje się w rozbudowanej dawnej wiejskiej szkole. Jest to miejsce na życie wspólnoty: modlitwy, spotkania, posiłki. Obok stoi Dom błogosławionego Czesława (brata św. Jacka). Powyżej w lesie, znajdują się, kaplica Matki Bożej Fatimskiej i pustelnia św. Marii Magdaleny.

Pogórze Rożnowskie
W Domu Św. Jacka znajduje się pokój poświęcony duszpasterzom akademickim w którego sejfie spoczywają różne upominki od Jana Pawła II, m.in. piuska, ornat i świecznik z kości słoniowej. Na wieży znajduje się - przeznaczony dla gości specjalnych - tzw. pokój prezydencki z belwederskimi fotelami - darem Lecha Wałęsy.

W Jamnej został wybudowane kościół. Jego wnętrze to połączenie kamienia z drewnem. Po lewej stronie ołtarza znajduje się obraz Matki Bożej Jamneńskiej - Matki Dobrej Nadziei.

Pogórze Rożnowskie
W okresie II wojny światowej historia Jamnej przedstawia się dramatycznie. W rejonie tym działał od lipca do listopada 1944 roku pierwszy batalion partyzancki 16 pp. Armii Krajowej pod dowództwem kpt. Eugeniusza Borowskiego - "Leliwy" - batalion "Barbara". Kapitan "Leliwa", współdziałając z partyzantką radziecką, organizował wypady i zasadzki leśne na oddziały Werhmachtu i policji, celem zdobycia uzbrojenia.
12 września 1944 roku dwa bataliony 14 dywizji SS-Galicja otoczyły batalion "Barbara" na Suchej Górze, ale wyszedł on zwycięsko z tej zasadzki, nie ponosząc strat, przebijając się szturmem przez niemiecki pierścień okrążający. Po tej walce batalion "Barbara" zatrzymał się w Jamnej. Dowództwo zakwaterowało się w małym budynku wiejskiej szkoły, położonej na wzgórzu, skąd dobrze widać było okolice.

Pogórze Rożnowskie
Wieś Jamna w tym czasie zmieniła się w obozowisko pełne partyzantów (około 600 osób) i koni. 25 września 1944 roku, tuż przed świtem, oddziały 14 dywizji SS-Galicja otoczyły obozowisko partyzanckie w Jamnej. W czasie walk hitlerowcy za pomoc partyzantom spacyfikowali Jamną. Wieś płonęła przez całą noc z 25 na 26 września. Zginęło w tym czasie 27 osób. Dramat ten upamiętnia obelisk na Jamneńskim wzgórzu, kaplica męczeństwa i tablica pamiątkowa w bacówce.
W pobliżu Jamnej, w miejscowości Siekierczyna, znajduje się pomnik przyrody - skała „Wieprzek”. Jest ona zbudowana z piaskowca ciężkowickiego. Długość to 52 m, a wysokość wynosi 5-9 m poprzeczne szczeliny dzielą ją na trzy części. Legenda głosi, że kupcy gnali świnie z Grybowa w stronę Zakliczyna. Zmęczeni wędrówką odpoczęli w lesie. Wypoczynek zakłócił spór dwóch kupców, którzy rościli sobie prawo do jednego wieprzka. Jeden z nich krzyknął: „Jeżeli ten wieprzek nie jest mój to aby skamieniał” - i tak się stało...

Pogórze Rożnowskie
Szlaki turystyczne:
Czerwony Jastrzębie - Jamna (530 m)
Niebieski Bukowiec - Jamna (530 m)
Zielony Bobowa - Bukowiec - Jamna (530 m)
Żółty Bartkowa - Ostryż (447m) - Jamna (530 m) - Rosulec (516 m) - Jastrzębia
Czarny Olszowa - Jamna (530 m)

Bukowiec (503m n.p.m.) - szczyt i miejscowość o tej samej nazwie. Znajduje się tu rezerwat przyrody „Diable skały”. Został utworzony w 1953 roku, jego powierzchnia wynosi 16,07ha.  Rezerwat chroni zgrupowania form skałkowych zbudowanych z piaskowców i zlepieńców ciężkowickich. Na uwagę zasługuję skały:
  - Baszta (zwana Diabłem), wysokość 13 m, obwód 7 m.
  - Ambona, wysokość 13m, długość 20m,
  - Grzyb, wysokość 10 m.
Na terenie rezerwatu znajdują się jaskinie szczelinowe. Największa - „Diabla Dziura”, ma 365 m długości i 42,5 m głębokości.
W miejscowości Bukowiec znajduje się drewniany kościół - to przeniesiona i przebudowana cerkiew z Kamiannej. Obiekt powstał w 1805 r. Nosi wezwanie św. Paraskewy.

Szlaki turystyczne:
Zielony Bobowa - Bukowiec (503 m) - Jamna (530 m)
Niebieski Bukowiec (503 m) - Jamna (530 m)
Niebieski Gródek - Żebraczka (502 m) - Bukowiec - Bruśnik - Kąśna Dolna - Ciężkowice


Pasmo Dąbrowskiej Góry (583 m)

Wybitna kulminacja położona na płn. od wsi Dąbrowa, przy rozwidleniu dróg Nowy Sącz-Brzesko, Nowy Sącz-Tarnów. Nie jest w pełni zalesiona, dzięki czemu stanowi bardzo dobry punkt widokowy. Jest ona najwyższym wzniesieniem Pogórza Rożnowskiego, ale niektórzy geografowie miano to przyznają Rosochatce.

Pogórze Rożnowskie
Opracowanie:
    Paulina Golińska

Źródła:
    Jerzy Kondracki (geograf fizyczny, profesor Uniwersytetu Warszawskiego),
    Andrzej Matuszczyk „Pogórze Karpackie”, wyd. Kraków 1995,
    fundacja Wikipedia: www.wikimediafoundation.org
    serwis internetowy: www.zakliczyn.com
    serwis internetowy: www.jamna.amu.edu.pl

Zdjęcia: Wiktor Chrzanowski, Adam Gancarek, Paulina Golińska

Wybrane fotografie Pogórza Rożnowskiego:


Jezioro Rożnowskie - TegoborzeWchodnie wybrzeże Jeziora Rożnowskiego, w okolicy Tęgoborzy.


Jezioro Rożnowskie - Małpia Wyspa"Małpia Wyspa" to wzgórze (dawniej grodzisko), które po zalaniu doliny Dunajca w 1942 roku i powstaniu w ten sposób Jeziora Rożnowskiego stało się wyspą, jest dziś obszarem szczególnej ochrony krajobrazu i rezerwatem ptaków. W rejonie jeziora co roku gnieździ się 165 gatunków ptaków, w tym tak rzadkie jak bocian czarny pojawiający się na pograniczu Gródka i Bartkowej.

Panoramki z regionu Pogórza Rożnowskiego:Panorama pogranicza Pogórza Rożnowskiego i Ciężkowickiego. Dolina rzeki Białej w miejscowości Siedliska, w głębi Wał Rychwałdzki (523m n.p.m.) z przekażnikiem i na prawo Kopaliny (394m n.p.m.)Panorama pogranicza Pogórza Rożnowskiego i Ciężkowickiego. Dolina rzeki Białej w okolicach miejscowości Tuchów.

. . . więcej fotografii w naszych galeriach:

Bukowiec - otwarcie sezonu turystycznego na Pogórzu Karpackim
Turniej rycerski w Dębnie
Złaz turystyczny nad Łowczówkiem
Łowczówek 2007 - Święto Niepodległości
Okolice Dąbrowskiej Góry
Jezioro Rożnowskie i Czchowskie
Pierwszy Zjazd Pogórzański
Jaskinia "Diabla Dziura" w Bukowcu

Pogórze Rożnowskie - więcej informacji na temat regionu:

Otwarte Wrota Pogórza z Krainą Podkowca 2017

Majówka na Bukowcu z Rajdem Nietoperza 2017

Bieg partyzancki - gra fabularyzowana

Jamna od pokoleń - nowe otwarcie dla regionu

Konkurs - wygraj lot widokowy nad Pogórzami

Otwarte Wrota Pogórza 5-7 sierpnia 2016 r.

Majowka na Bukowcu w gm. Korzenna 2016

Zostaną wręczone wyróżnienia Złotego Podkowca

Korzenna, Mogilno, Jezioro Rożnowskie, Bukowiec

Szkolenia w Ciężkowicach dla przewodników

Od Szczytu do Szczytu, 45 niezwykłych miejsc

Ochrona podkowca małego w Krainie Podkowca

Otwarte Wrota Pogórza 8-9 sierpnia 2015

Kraina Podkowca obejmuje również Pogórze

Święto Kwitnących Sadów w Łososinie Dolnej 2015

Pod Słońce na Jamnej, edycja 2015

Majówka na Bukowcu, 2 maja 2015 r.

Relacja z Korony Pogórzy na Pogórzu Ciężkowickim

Otwarte Wrota Pogórza 2014

Cmentarne pola

Otwarte Wrota Pogórza

Zacheuszowa Góra w Siemiechowie

Atrakcje zimowe i promocje

Festiwal Pod Słońce na Jamnej 19-20 maja 2012

Z przewodnikiem po Pogórzu, Beskidach, Pieninach

Powstaje oferta turystyczna LGD Dunajec-Biała

Plan imprez turystycznych w 2012 roku

Nietoperze na Pogórzu Karpackim

Relacja - Święto Polskiego Wina Janowice 2011

Oligoceński ptak z Jamnej

Renesansowa twierdza Jana Hetmana Tarnowskiego

Ratowanie muru arkadowego zamku w Melsztynie

V Święto Polskiego Wina - Janowice 2011

XII Święto Fasoli w Zakliczynie, edycja 2011

Fasolowe Żniwa w Roztoce-Brzezinach, edycja 2011

Warsztaty rzeźbiarstwa u Stanisława Sochy

Fasola Piękny Jaś podbija Europę

Piękny Jaś w unijnych rejestrach

Małopolska wschodnia na rowerze

Festiwal Pod słońce na Jamnej, 21-22 maja 2011

Rozmowa z koronczarką o koronkach bobowskich

Rajd Pogórza 2011 z SKPB Lublin

Król Kazimierz Wielki - wspomnienie imienin

Wywiad z Bogdanem Krokiem o Festiwalu Koronki

Szlaki turystyczne PTTK Ziemi Tarnowskiej

Kapliczka Trójcy Świętej w Brzozowej

Zawody w stacji narciarskiej - Jastrzębia

Badania znajomości Pogórza Karpackiego - 2010

Plan imprez turystycznych w 2011 roku

Ewa Zięba - hawciarstwo

Barbara Świderska - pieczywo tradycyjne

Koronka klockowa z Bobowej

Paszyński fenomen

Znakomite wina z Pogórza na Święcie Polskiego Wina

Powstała Tarnowska Organizacja Turystyczna

AST Odyseja Jesienna 2010 - podsumowanie

Turysta nad Jeziorem Rożnowskim latem 2010

Wycieczka przez Wiśnicz, Lipnicę Murowaną do Stróż

Święto koronki klockowej w Bobowej - edycja 2010

Rowerowa "Odyseja" w Gródku nad Dunajcem

Enoturystyka w Małopolsce - szansa na rozwój

Kąpać się w Jeziorze Rożnowskim - oto jest pytanie

Brat Czerwonego Barona w Bogoniowicach

Znaczenie bitwy Tarnowsko - Gorlickiej

Zatoka Bartkowska atrakcyjniejsza dla turystów

Agroturystyka bardziej miejska niż wiejska

Dni Jeziora Rożnowskiego na wakacje

Dom "Pod Wagą" w Zakliczynie potrzebuje ratunku

Muzeum Grodzkie w Zakliczynie czynne przez wakacje

Kulinarne wędrówki dla smaku "Na Śliwkowym Szlaku"

Otwarty Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce

Długi weekend majowy w regionie tarnowskim

"Sądecki Bartnik" w Stróżach dla każdego

Zakończona, górska wędrówka "Pod Słońce" na Jamnej

Rozpoczęcie sezonu turystycznego 2010 w Bukowcu

Danuta Kostrzyńska z Jastrzębi w gminie Ciężkowice

Gródek nad Dunajcem nad Jeziorem Rożnowskim

Czchów - osiem wieków piękna

Festiwal Piosenki Turystycznej w bacówce na Jamnej

Rożnów i Jezioro Rożnowskie na wycieczki i kolonie

Przewodnicy na Szlaku Tradycyjnego Rzemiosła

Jurasówka i Lubinka laureatami plebiscytu 2010

Od szkoły do stodoły - wyprawy z przewodnikiem

Klika Pogórzańska - Kocham, lubię, szanuję Pogórza

Wizualizacja szlaków turystycznych Małopolski

Łemków i Pogórzan łączy więcej niż przeszłość

Z nami nauczysz się jeździć na nartach

Jak wino, to tylko nasze

Karpackie Podkowy - wspólna szansa

Tradycje i obrzędy Świąt Bożego Narodzenia

Małopolskie wina coraz doskonalsze

O początkach Korony Pogórzy

Wincenty Pol - Rzut oka na północne stoki Karpat

Nowoczesne muzeum przyrodnicze w Ciężkowicach

Turystyka przyjazna środowisku w Karpatach

Historia powstania bacówek na Brzance i na Jamnej

"Plaga" ... i jego laga - z kart historii Tuchowa

Weekend w Górach z Turystyczną Awangardą Muzyczną

Sztafeta Pamięci Pokoleń, Łowczówek-Zakliczyn 2009

PKP Pomysłowy Konkurs Pogórzański, edycja 2009

Wielkie Odkrywanie Małopolski 2009 dla Tarnowa!

Natura 2000 w obiektywie - konkurs fotograficzny

Wycieczki z Tarnowa po ziemi tarnowskiej

Bacówka na Jamnej miejscem wypadowym na wycieczki

Przewodnik po Ciężkowicach i Skamieniałym Mieście

Przewodnik po Tarnowie, propozycje wycieczek

Wycieczka samochodem z przewodnikiem na pokładzie

65. Rocznica boju Batalionu "Barbara" pod Jamną

Przez Bobową z przewodnikiem - akcja informacyjna

Święto Fasoli promuje Pięknego Jasia

TAM Turystyczna Awangarda Muzyczna na Jamnej

Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce

50 wakacyjnych powodów by odwiedzić Jamną

Ze smakiem i muzycznym taktem na Jamnej - relacja

Ciężkowicki Jarmark Artystów i Rękodzielników 2009

Wakacyjny konkurs turystyczny serwisu Pogorza.PL

Wakacyjne wycieczki po Tarnowie z przewodnikiem

Z Tuchowa do Santiago de Compostela

Pielgrzymim szlakiem świętego Jakuba przez Pogórze

Tarnów, wiejska agroturystyka na wyciągnięcie ręki

Tarnów - wiedzieć więcej

Po beczki i łyżki drewniane tylko do Żurowej

Górska Odznaka Turystyczna nie tylko w górach

Miody pozyskiwane na Pogórzu Ciężkowickim

Majówka na Bukowcu, otwarcie sezonu turystycznego

III Turystyczny Zjazd Pogórzański, czerwiec 2009

Zwyczaje, obrzędy, tradycja Świąt Wielkanocnych

Centrum Usług Turystycznych i Przedsiębiorczości

Autokarówka - przez Pogórza z SKPB Warszawa

Wycieczki edukacyjno-wypoczynkowe w Paśmie Brzanki

Sianokosy - tradycyjna agroturystyka w Małopolsce

Jak powstaje nasz wspaniały pogórzański miód

"Uzdrowisko Ciężkowice"

Enoturystyka i Agroturystyka, razem skuteczniej

Ignacy Jan Paderewski w Kąśnej Dolnej

Pogórza w bibliografii Andrzeja Matuszczyka

Skamieniałe Miasto na weekend

Przewodnicy turystyczni w Małopolsce

Kalendarz 2009 serwisu Pogorza.PL

Konkurs całoroczny - edycja 2009

Rakiety śnieżne również na Pogórzu Karpackim

Na ratunek ruinom zamku w Melsztynie

Wino z Pogórza najlepsze w Polsce!

TCI promuje nie tylko Tarnów

Z aparatem przez jesień

Pogórze Strzyżowskie i Dynowskie na nowej mapie

Sztafeta pamięci z Łowczówka do Zakliczyna

Żywe miejsce pamięci - Łowczówek 2008

Międzynarodowy Festiwal Koronki Klockowej

Piękny Jaś z Doliny Dunajca - fasolowa doskonałość

Republika Dominikańska na Jamnej

Święto Fasoli - produkt markowy gminy Zakliczyn

Kontrowersyjny dom na cmentarzu wojennym

IX Baszta Jazz Festiwal - Czchów 2008

Rumunia - slajdowisko z wyprawy Magdaleny Grzybały

Moc majowych nocy

Sposób na aktywny wypoczynek

Otwarcie sezonu turystycznego na Pogórzu

Cmentarze z I wojny światowej w Galicji Zachodniej

Ciężkowicko - Rożnowski Park Krajobrazowy

Tradycje ludowe w Paśmie Brzanki

Winiarskie Eldorado

Korona Pogórzy styczeń 2008 - relacja

Korona Pogórzy - Pogórze Rożnowskie styczeń 2008

Złaz Turystyczny "ŁOWCZÓWEK 2007"

Badania znajomości Pogórza Karpackiego

Święto Niepodległości Łowczówek 2007

Turniej Rycerski o Złoty Warkocz Tarłówny

Dni Miasta i Gminy Zakliczyn

Piknik samochodów terenowych

Zjazd Pogórzański

Pogórze Rożnowskie - niektóre zabytki regionu:

Rzeźby św. Jana Nepomucena na Pogórzu

Stara pieśń na Binnarową - Mirona Białoszewskiego

Wojnicz - Święte Damy

Grodziska

Czas fortyfikacji i zamków

Pogórzańskie Nepomuki

Odbudowa zamku Tarnowskich

Pogórze Rożnowskie - atrakcje regionu:

Wśród żołnierskich mogił

Czasomierze słoneczne

Projekt The Taste of Rural Europe

Zadora w Szczepanowicach

Pogórza - radość geoturysty

Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach

Największy most kamienny

  Statystyka pod-strony:

IP: 32139

PR: (2007-09-11 00:23) 0

    (2007-10-27 07:56) 3

    (2008-12-31 09:52) 2

    (2009-04-02 00:55) 3

  Statystyka pod-strony:

IP: 27358

szukasz kontaktu: contact form

© 2007-2020 Pogorza.PL

zgłoś błąd: error on the side

statystyka od luty 2008 => | all: 2514084 | unique: 1282138 | interest: 1.96 (49%) |

kod strony generowano (sekundy): 1.371335      min: 0.454588      max: 0.717870      średnia: 0.51458