Pogórza Karpackie. Podróże i turystyka kwalifikowana, jako propozycja ciekawego wypoczynku aktywnego. Krajowe oraz odległe wyprawy Trekkingowe.

Pogórze Ciężkowickie

Granice Pogórza Ciężkowickiego:

Region leży między Tarnowem (północny zachód) a Jasłem (południowy wschód) i rzekami: Białą (na zachodzie), Wisłoką (na wschodzie).

Mapa Regionów Pogórza Karpat
Najwyższym wzniesieniem Pogórza Ciężkowickiego jest Liwocz (562 m n.p.m.)

Największe nagromadzenie szczytów powyżej 500 m n.p.m. na Pogórzu Ciężkowickim znajduje się pomiędzy Brzanką, a Gilową Górą (5 szczytów) oraz w masywie Liwocza (2 szczyty). Szczytów powyżej 400 m na całym terenie jest ponad 20, najwięcej w obrębie grzbietu Morgi - Gilowa Góra, chociaż pojedyncze porozrzucane są po całym terenie. Najwyższymi szczytami są (w m n.p.m.), Liwocz 562, Brzanka 536 i 534, Ostry Kamień 527, Dobrocin 517, Kamionka 510, Kamieniska 508, Gilowa Góra 506, Międzoń 502, Wielka Góra 500, Obszar 486, Mały Liwocz 483, Liwecka Góra 480, Krzyżowa 480, Wysoki Łaz 454, Morgi 453, Ptasznik 451, Kokocz 434, Rysowany Kamień 427, Świnia Góra 411, Krasówka 409.
Do niższych szczytów należy zaliczyć Wisową 409, Wierzchowinę 407, Słoną Górę 403 i 374, Kopaliny 394, Trzemeską Górę 390, Radwankę 385, Nosalową 365, Czub 359, Golankę 355, Babią Górę 327.

Wybrane atrakcje Pogórza Ciężkowickiego.

Rez. Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach
Rozrzucone gęsto na stoku wzniesienia na południe od centrum Ciężkowic zgrupowanie skał od dawna funkcjonowało w świadomości miejscowej ludności jako miejsce nieprzychylne, tajemnicze, zamieszkiwane przez złe moce. Ci którzy zapuszczali się w to ustronne miejsce opowiadali o fantastycznych kształtach skał przyrównując je do postaci ludzkich, zwierzęcych, wiążąc ich powstanie z niezwykłymi wydarzeniami. W czasach kiedy ludzie nie posiadali naukowych instrumentów oglądu świata, swoistą formą interpretacji zjawisk i zmian w środowisku były właśnie legendy (Wróbel S., 1998). Nazwa rezerwatu wiąże się z jedną z opowieści o powstaniu skamieniałego grodu. „Skamieniałe Miasto” jest największą przyrodniczą atrakcją Ciężkowicko - Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, najbardziej znaną i popularną.
W 1931r. „Skamieniałe Miasto” zostało uznane za zabytek przyrody. Ochroną objęto wówczas 30,49 ha. Rezerwat o pow. 14,91 ha powołano Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w dniu 12 lipca 1974 roku. W jego obrębie wyróżnić możemy cztery położone w niewielkiej odległości od siebie enklawy. Ochroną prawną objęto szereg wychodni skalnych zbudowanych z piaskowca ciężkowickiego wraz z roślinnością porastającą skały i ich otoczeniem. Wychodnie rozrzucone są na długości 700 m począwszy od strzegących od strony zachodniej „Skamieniałego Miasta” położonych bezpośrednio nad Białą „Czarownicy” i skały „Ratusz”, aż po najwyżej usytuowaną niemalże na szczycie kulminacji Skałki 367 m n.p.m.
Wygląd najbardziej znanej wychodni ziemi tarnowskiej - „Czarownicy”, nawiązuje do ludowych wyobrażeń wiedźm. Przypisywano tym kobiecym postaciom nadludzkie moce, umiejętności sprawowania kontroli nad innymi. Stawały się przez to przedmiotem wielu legend i podań. Nie inaczej było i tym razem. Skała o charakterystycznym profilu to czarownica ukarana za złorzeczenie księdzu jadącemu z komunią świętą do umierającego.
Usytuowanie przy drodze wojewódzkiej nr 977 z Tarnowa do Krynicy powoduje, że wiele osób zwraca uwagę na jej charakterystyczny profil. Dzięki swej popularności jest symbolem Ciężkowicko - Rożnowskiego Parku Krajobrazowego. Z położoną po sąsiedzku wychodnią również wiąże się bardzo ciekawa legendarna opowieść. Rajcy jeszcze nie skamieniałego natenczas miasta, zamiast troszczyć się o los grodu, czas przeznaczali na urządzanie hulaszczych zabaw, pijaństwie i rozwiązłym prowadzeniu. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Zamienieni z pełniącym siedzibę rajców urzędzie w skałę „Ratusz”, umierali w ogromnym cierpieniu, bo choć chcieli ugasić pragnienie nie byli w stanie zaczerpnąć wody z przepływającej tuż obok rzeki. Powrócą do świata żywych tylko wówczas, gdy przepływająca u podnóży skały Biała, dosięgnie szczeliny znajdującej się na jej wierzchołku.
Z każdą niemal wychodnią w „Skamieniałym Mieście” wiąże się jakaś legenda. A to o rycerzu - skąpcu, który ze swej zachłanności pilnując wejścia do groty w której przechowywał niegodziwie zgromadzony skarb, umarł z pragnienia, a innym razem o pustelniku któremu jako jedynemu prawemu pozwolono opuścić miasto przed skamienieniem, a to o księdzu który grając w kości z diabłem przegrał kościół, który również skamieniał (Iwanie R., 1998).
Więcej informacji o Skamieniałym Mieście w Ciężkowicach www.skamienialemiasto.pl.

Bazylika mniejsza w Tuchowie
Pierwszy kościół w Tuchowie wybudowany został około 1079 r. (pw. Matki Bożej Wniebowziętej). Miał być, jak głosi legenda, poświęcony przez św. Stanisława Szczepanowskiego, biskupa i męczennika. Prawdopodobnie w tym miejscu odprawiał swoją mszę prymicyjną św. Jan Kanty. Kościół wzniesiono na wzgórzu zwanym „Lipie” - nazwa od gaju lipowego porastającego wzniesienie. Okres świetności kościoła Najświętszej Maryi Panny związany jest z rozwojem kultu Matki Bożej. Od 1597 r. miały tutaj miejsce nadzwyczajne zjawiska. Cuda, które dokonały się za sprawą Matki Bożej, przyczyniły się do rozwoju ruchu pielgrzymkowego, dlatego podjęto decyzję o budowie nowej świątyni. Od tego czasu jest jednym z najchętniej odwiedzanych sanktuariów w południowo-wschodniej Polsce. Tutaj rokrocznie od 2 do 9 lipca odbywa się Wielki Odpust Tuchowski. Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej dnia 2 listopada 2010 r. zostało podniesione do rangi bazyliki mniejszej. Znajduje się tutaj również Wyższe Seminarium Duchowne Ojców Redemptorystów, muzea: sanktuaryjne, misyjne, etnograficzne, jedna z największych w Polsce ruchomych szopek, dróżki różańcowe.

Nowicjat o. Redemptorystów w Lubaszowej
Już w okresie międzywojennym, w niewielkiej odległości od polany Morgi, w pobliżu głównego grzbietu Pasma Brzanki, powstała willa - miejsce przeznaczone na wypoczynek dla kleryków. Wykorzystywana początkowo tylko latem, spłonęła w 1953 r., a kolejny budynek, powstał 3 lata później. Obiekt ten po kilkunastu latach rozbudowano i od 1975 r. znajduje się tutaj nowicjat Wyższego Seminarium Duchownego Ojców Redemptorystów w Tuchowie. W skład kompleksu klasztoru wchodzą ponadto stawy, na brzegu największego znajduje się figura Matki Bożej w grocie skalnej, droga krzyżowa, ścieżki spacerowe, boisko. Przy nowicjacie działa również dom rekolekcyjny „Góra Tabor”. Przebiegają tędy szlaki turystyczne: żółty z Siedlisk na Brzankę i dalej na Liwocz; czarny z Lubaszowej na polanę Morgi; Szlak „Wokół Tuchowa”. „Willa” to określenie, które zakorzenione jest wśród ludności miejscowej od kilkudziesięciu lat. Chociaż już obiekt ten nie jest letnim miejscem wypoczynku, to nadal tak jest określany. W 1999 r. utworzono tutaj siedzibę parafii. W centrum miejscowości znajduje się kaplica pw. św. Gerarda, obsługiwana przez ojców redemptorystów.

Kościół w Rzepienniku Biskupim
Drewniany kościół w Rzepienniku Biskupim pw. św. Jana Chrzciciela z XVI w., to jeden z najmniejszych kościołów drewnianych na Szlaku Architektury Drewnianej. W ciągu kilkuset lat istnienia nie był poddawany przebudowom ani większym remontom, dzięki czemu należy do najcenniejszych gotyckich, drewnianych świątyń na południu Polski. W XVII w., zgodnie z panującym zwyczajem, dobudowano do nawy wieżę. Jest to nieduży, skromny kościół, dzieło ludowego cieśli. Wnętrze nakryte jest stropami płaskimi, ozdobionymi prostą dekoracją patronową. W kościele zachowała się dawna gotycka ciesiołka, portale mają formę oślego grzbietu z trójliściem. Kościół położony jest na wzniesieniu, z którego roztacza się szeroka dookolna panorama. W jego pobliżu stała przed wiekami latarnia na szlaku handlowym, podobna do tych w Jodłówce Tuchowskiej i Bieczu. Według miejscowych podań w jego okolicy miał odpoczywać św. Wojciech.

Latarnia na szlaku handlowym w Jodłówce Tuchowskiej
Położony we wschodniej części Jodłówki Tuchowskiej (na Zadworzu) obelisk, na granicy z Olszynami i Kołkówą, jest unikalnym zabytkiem w skali ogólnopolskiej. Do 1840 r. kolumna pełniła rolę latarni na szlaku handlowym na Węgry. Kiedy Jodłówka Tuchowska została samodzielną parafią, latarnia zmieniła swoje przeznaczenie. Od strony północnej dobudowano do niej drewnianą kaplicę i dzwonnicę. Obelisk od tego momentu stanowił wieżyczkę niewielkiego kościoła pw. św. Michała Archanioła. Zdjęto ze szczytu zapalany przez setki lat lampion, a na jego miejsce wstawiono rzeźbę Chrystusa Frasobliwego. Kiedy w 1871 r. poświęcono nową świątynię w centrum wsi, przystąpiono do rozbiórki istniejącej przy folwarku kaplicy. Ołtarz, organy, ławki, chorągwie, ornaty przeniesiono do nowego kościoła. Wszystkie dobudowane części rozebrano, w ten sposób pozostał jedynie kamienny obelisk. W latach 90. zabytek został odremontowany.

Obserwatorium astronomiczne w Rzepienniku Biskupim
Od 1998 roku w Rzepienniku Biskupim powstaje największe w Polsce, a drugie co do wielkości w Europie, prywatne obserwatorium astronomiczne. Nosi imię św. Królowej Jadwigi. Na terenie obserwatorium znajduje się ponadto radioteleskop 9-metrowej średnicy czaszy, pochodzący z likwidowanej w 2010 r. Naziemnej Stacji Łączności Satelitarnej w Psarach. Właścicielem obiektu jest rodowity mieszkaniec Rzepiennika Biskupiego - Bogdan Wszołek, wykładowca uniwersytecki, założyciel ogólnopolskiego stowarzyszenia „Astronomia Nova”, inicjator powstania w Częstochowie najnowocześniejszego polskiego planetarium. Położenie wśród lasów na niewielkiej polanie sprawia, że jest to miejsce zaciszne, a jednocześnie doskonale nadające się do obserwacji ciał niebieskich. Do obserwatorium astronomicznego nie prowadzi żadna droga jezdna. Dojść można tutaj od strony Rzepiennika Suchego, Rzepiennika  Biskupiego lub Turzy.

Cmentarz na Pustkach w Łużnej
Cmentarz nr 123 jest największym ze wszystkich 400 cmentarzy I wojny światowej na terenie Galicji Zachodniej. Kluczowe, rosyjskie pozycje obronne na wzgórzu Pustki, atakował 2 maja 1915 r., austro-węgierski VI korpus, składający się z dwóch dywizji. Jedną z nich była 12. Krakowska Dywizja Piechoty, w skład której wchodziły cztery pułki: 20. nowosądecki, 56. wadowicki, 57. tarnowski i 100. cieszyński. Składały się one niemal wyłącznie z samych Polaków. Ponadto dowódcą 100. pułku był polski pułkownik Franciszek Latinik. Z kolei generał Tadeusz Rozwadowski, dowodził artylerią wymienionego wyżej VI korpusu austro-węgierskiego. Na cmentarzu pochowanych jest 1201 żołnierzy. Obiekt powstał w latach 1917-1918. Jego założenie przestrzenne jest dziełem Jana Szczepkowskiego, a drewniana kaplica zbudowana została według koncepcji Dušana Jurkoviča (uległa spaleniu w 1985 r.).

Cmentarz w Staszkówce
Usytuowany na szczycie widokowego wzniesienia Patria 438 m n.p.m. (Mentlówka) cmentarz nr 118 w Staszkówce, jest jednym z bardziej śmiałych rozwiązań architektonicznych na terenie Galicji Zachodniej. Podczas „operacji gorlickiej” 2 maja 1915 r. wzgórze to wraz z sąsiednimi Pustkami znalazło się na pierwszej linii frontu, a zdobycie lub utrzymanie w tym miejscu pozycji, miało decydujące znaczenie operacyjne dla obu stron, co odcisnęło piętno na trwającym zaledwie kilka godzin szturmie. Pochowanych jest tutaj 765 żołnierzy z trzech armii: 439 Niemców, 281 Austriaków i 43 Rosjan. Projektantem cmentarza jest Anton Müller. W centrum miejscowości znajduje się wybudowany w 1930 r. kościół pw. św. Wojciecha (na miejscu podpalonego przez żołnierzy węgierskich, 20 marca 1915 r., drewnianego z XV w., wraz z obrazem Matki Boskiej Staszkowskiej). W miejscowości warto zobaczyć również cmentarze nr 116, 117 i 119.

Bacówka na Brzance
Bacówka na Brzance powstała w 1981 r. jako obiekt turystyki kwalifikowanej, z inicjatywy Edwarda Moskały - twórcy Klubu Baców i Ośrodków Kultury Turystyki Górskiej. Projektantem bacówek był krakowski architekt Stanisław Karpiel. W całych Karpatach od Bieszczadów po Beskid Żywiecki powstało 11 bacówek - małych schronisk turystycznych - 10 według tego samego projektu. Bacówka na Brzance, podobnie jak jej rówieśniczki, budowana była w czasach rozwoju turystyki masowej, kiedy często brakowało miejsca w schroniskach dla turystów indywidualnych i małych, kilkuosobowych grup. Od kilkunastu lat jest obiektem prywatnym, opiekują się nią państwo Solakiewiczowie. Nieopodal bacówki stoi krzyż, miejsce „ostrzelanej” w czasie II wojny światowej mszy partyzanckiej, oraz tablica upamiętniająca stacjonujący na Ratówkach Batalion „Barbara” 16 p.p. AK. Ratówki to przysiółek Jodłówki Tuchowskiej i najwyżej położone osiedle mieszkalne na całym Pogórzu Ciężkowickim. Z okolic Brzanki roztaczają się szerokie pogórzańskie i beskidzie widoki. Na platformie w sąsiedztwie bacówki znajduje się kolejna z serii panoram turystycznych.

Elsowo w Burzynie
Widokowy grzbiet ciągnący się pomiędzy dolinami Burzynianki i Szwedki, w okolicy kościoła parafialnego w Burzynie, nazywany jest Elsowem. Znajdują się tutaj zabudowania należące niegdyś do Filareckiego Związku Elsów, założonego w 1903 r. przez Wincentego Lutosławskiego. Nazwa stowarzyszenia wywodziła się pierwotnie od greckich słów: „Eleuteroi laon soteres” (Wolni ludów zbawcy), po odzyskaniu przez Polskę niepodległości - od słów łacińskich: „Ecclesia lex suprema” (Kościół prawem najwyższym). Było to stowarzyszenie nawiązujące do związków studenckich, do których na początku XIX wieku należeli m.in. Adam Mickiewicz i Tomasz Zan. Miało ono na celu odrodzenie moralne i pogłębienie życia religijnego przez pracę samowychowawczą. Poznański ośrodek tego stowarzyszenia, na wniosek prof. Jana Dobrowolskiego, nabył w 1929 r. parcelę w Burzynie. Do wybuchu II wojny światowej wybudowano trzy domy, dom filarecki i kaplicę. W czasie okupacji znalazło tu schronienie wielu profesorów Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po II wojnie światowej władze zakazały działalności stowarzyszenia.

Tuchów w planach niemieckiej obrony
Latem 1944 r. Tuchów został wyznaczony w niemieckich planach obronnych jako główny karpacki punkt oporu przed spodziewaną ofensywą wojsk radzieckich. Od sierpnia zaczęto pospiesznie fortyfikować miasto i okoliczne wzgórza: budować bunkry, kopać rowy przeciwpancerne i dobiegowe, okopy z zasiekami z drutu kolczastego. Rowy przeciwpancerne przebiegające wokół Tuchowa prowadzone były „dziołami”, czyli grzbietami wzgórz (Gadówka, Dąbrówka, Garbek, Siedliska, Golanka, Gromnik), na odcinku od Tuchowa do Gromnika przecinały w kilku miejscach dolinę Białej. Prace wykonywała miejscowa ludność (w wieku 14-60 lat), zmuszona przez Niemców, dozorowana przez nich i pilnowana przez wartowników uzbrojonych w broń maszynową. Zaskoczeni przez Rosjan Niemcy nie wykorzystali fortyfikacji, dzięki temu miasto ocalało.

Interaktywna Mapa Pogórza Ciężkowickiego:

Źródło kartografii:
Wydawnictwo Kartograficzne Compass www.Compass.Krakow.PL
Portal Turystyczny www.e-Gory.PL


Wybrane fotografie z regionu Pogórza Ciężkowickiego:


Pogórze Ciężkowickie FOTO-03Okolice miejscowości Lubaszowa - most na rzece Biała ...powiększ
Na horyzoncie po środku wzniesienie Morgi (453m n.p.m.),
po prawej Nosalowa (365m n.p.m.).


Pogórze Ciężkowickie FOTO-04Kaplica św. Gerarda w Lubaszowej ...powiększ


Pogórze Ciężkowickie FOTO-05Tuchów na tle pasma Trzemieńskiej Góry (390m n.p.m.) ...powiększ


Pogórze Ciężkowickie FOTO-05Wzniesienia w okolicach miejscowości Lubaszowa ...powiększ


Pogórze Ciężkowickie FOTO-01

Pogórze Ciężkowickie FOTO-02...powiększ

. . . więcej fotografii w naszych galeriach:

Bukowiec - otwarcie sezonu turystycznego na Pogórzu Karpackim
Turniej rycerski w Dębnie
Złaz turystyczny nad Łowczówkiem
Łowczówek 2007 - Święto Niepodległości
Plener fotograficzny na Pogórzu Ciężkowickim
Jesienny poranek na Pogórzu Ciężkowickim
Pierwszy Zjazd Pogórzański
3-cia edycja "Korony Pogórzy"

Pogórze Ciężkowickie - więcej informacji na temat regionu:

Otwarte Wrota Pogórza z Krainą Podkowca 2017

Szlak nietoperza w Skamieniałym Mieście

Konkurs - wygraj lot widokowy nad Pogórzami

Otwarte Wrota Pogórza 5-7 sierpnia 2016 r.

Szkolenia w Ciężkowicach dla przewodników

Szkolenie dla przewodników w Ciężkowicach

Ochrona podkowca małego w Krainie Podkowca

Otwarte Wrota Pogórza 8-9 sierpnia 2015

Kraina Podkowca obejmuje również Pogórze

Relacja z Korony Pogórzy na Pogórzu Ciężkowickim

Korona Pogórzy 2015 na Pogórzu Ciężkowickim

Ciekawa, inspirująca wycieczka po polskich górach

Otwarte Wrota Pogórza 2014

Rzepiennicki Szlak Astronomiczny

Indianie z Zalasowej - Skansen Kultury Indiańskiej

Kokocz - góra z widokami

Otwarte Wrota Pogórza

Bogdan Wszołek o radioteleskopie rzepiennickim RT9

Obserwatorium w Rzepienniku Biskupim zaprasza

Zniwa w Paryji

Pola malowane na Pogórzu Ciężkowickim

Karpacka Troja - Polska Pięknieje

Z przewodnikiem po Pogórzu, Beskidach, Pieninach

Powstaje oferta turystyczna LGD Dunajec-Biała

Plan imprez turystycznych w 2012 roku

Rozpoczęcie sezonu kuligowego 22 stycznia

Szmaciak gałęzisty w Piotkowicach

Oferta kuligów w sezonie zimowym 2011/2012 w Paryi

Nietoperze na Pogórzu Karpackim

Wspinaczka w Rezerwacie Skamieniałe Miasto

Muzeum Przyrodnicze w Ciężkowicach wkrótce otwarte

Nowy serwis turystyczny SkamienialeMiasto.Pl

VI Międzynarodowe Dni Wina - Jasło 2011

Warsztaty garcarstwa w Czermnej, gm. Szerzyny

Pogórzański Rajd Wędrowny - Paryjcok

Żniwa w Paryi - Warsztaty na Szlaku Rzemiosła

Festiwal Folkloru Karpat w Trzcinicy 2011

Jarmark Artystów i Rękodzielników Ciężkowice 2011

XX Biesiada u Bartnika w Stróżach

Kurs fotograficzny w Paśmie Brzanki i Liwocza

Otwarcie skansenu Karpacka Troja w Trzcinicy

Rozmowa z koronczarką o koronkach bobowskich

Rajd Pogórza 2011 z SKPB Lublin

Król Kazimierz Wielki - wspomnienie imienin

Dla miłości w krainie łagodności - relacja

Wywiad z Bogdanem Krokiem o Festiwalu Koronki

Szlaki turystyczne PTTK Ziemi Tarnowskiej

Dla miłości w krainie łagodności na Brzance

Ferie zimowe w Skamieniałym Mieście

Walentynkowy obóz dla singli

II Mistrzostwa w zjazdach na workach ze słomą

Zimowe warunki w Paśmie Liwocza i Brzanki

Świąteczna wycieczka przez Skamieniałe Miasto

Radioteleskop w obserwatorium rzepiennickim

Latarnia na szlaku handlowym - Jodłówka Tuchowska

Badania znajomości Pogórza Karpackiego - 2010

Plan imprez turystycznych w 2011 roku

Julian Szczygieł - garncarz z Czermnej

Koronka klockowa z Bobowej

Trzeba się pokazać - Karpackie Podkowy w galopie

Powstała Tarnowska Organizacja Turystyczna

Tarnów i Szymbark na szlaku renesansu

Ku mistrzostwom w zjazdach na workach.

INO na Pogórzu Ciężkowickim SKPG Kraków

Wycieczka przez Wiśnicz, Lipnicę Murowaną do Stróż

Święto koronki klockowej w Bobowej - edycja 2010

Obóz wędrowny z plecakiem przez Pogórza i Beskidy

Pogórzański Jarmark w Swoszowej w gminie Szerzyny

Panorama Kultur 2010 w Skansenie Wsi Pogórzańskiej

Znaczenie bitwy Tarnowsko - Gorlickiej

Agroturystyka bardziej miejska niż wiejska

Festiwal Folkloru Karpat - Trzcinca 2010

Ciężkowicki Jarmark Artystów i Rękodzielników 2010

Winnice na Podkarpaciu

Bacówka na Brzance - miejsce na udane wakacje

Sianokosy - prawdziwa wiejska agroturystyka

Otwarty Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce

Piknik Radości na Słonej Górze, 15min. od Tarnowa

Długi weekend majowy w regionie tarnowskim

Największe prywatne obserwatorium astronomiczne

"Sądecki Bartnik" w Stróżach dla każdego

Skamieniałe Miasto z przewodnikiem, 1-3 maja 2010

Wycieczka samochodowa przez Pogórza, 7-9 maja 2010

Agroturystyka na Słonej Górze 15min. od Tarnowa

Obserwatorium astronomiczne w Rzepienniku Biskupim

Przewodnicy na Szlaku Tradycyjnego Rzemiosła

Uroczyste otwarcie Karpackiej Troi w lipcu

"Zakobyle" - Traktat o "Ludzie i Władzy"

Od szkoły do stodoły - wyprawy z przewodnikiem

Liwocz to znacznie więcej niż 562m n.p.m.

Klika Pogórzańska - Kocham, lubię, szanuję Pogórza

Wizualizacja szlaków turystycznych Małopolski

Bogdan Wszołek - astronom z Rzepiennika Biskupiego

Łemków i Pogórzan łączy więcej niż przeszłość

Ferie zimowe w małopolsce również w lutym

Karpackie Podkowy - wspólna szansa

Skamieniałe Miasto zimą na spacer z rodziną

Tradycje i obrzędy Świąt Bożego Narodzenia

O początkach Korony Pogórzy

Wincenty Pol - Rzut oka na północne stoki Karpat

Nowoczesne muzeum przyrodnicze w Ciężkowicach

Turystyka przyjazna środowisku w Karpatach

Historia powstania bacówek na Brzance i na Jamnej

Trzcinica - Karpacka Troja, premiera w maju 2010

Akademia Katowska w Bieczu - prawda i mity

"Plaga" ... i jego laga - z kart historii Tuchowa

W Dąbrach zostały tylko krzyże

PKP Pomysłowy Konkurs Pogórzański, edycja 2009

Hubertus - święto które zobowiązuje

Pamięci Adama Pyzika z Pustek "Ambasadora Ołpin"

Wielkie Odkrywanie Małopolski 2009 dla Tarnowa!

Natura 2000 w obiektywie - konkurs fotograficzny

Konferencja Znaki Pamięci III - Gorlice

Wycieczki z Tarnowa po ziemi tarnowskiej

Bacówka na Brzance miejscem wypadowym na wycieczki

Przewodnik po Ciężkowicach i Skamieniałym Mieście

Przewodnik po Tarnowie, propozycje wycieczek

Wycieczka samochodem z przewodnikiem na pokładzie

Przez Bobową z przewodnikiem - akcja informacyjna

Zwiedzaj Skamieniałe Miasto z przewodnikiem

Skamieniałe Miasto z przewodnikiem - relacja

Dąb na Roli - niemym świadkiem swojej niedoli

Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce

Ciężkowicki Jarmark Artystów i Rękodzielników 2009

Wakacyjny konkurs turystyczny serwisu Pogorza.PL

Wakacyjne wycieczki po Tarnowie z przewodnikiem

Z Tuchowa do Santiago de Compostela

W Jaśle rośnie dąb Hitlera

Pielgrzymim szlakiem świętego Jakuba przez Pogórze

Tarnów, wiejska agroturystyka na wyciągnięcie ręki

Tarnów - wiedzieć więcej

Po beczki i łyżki drewniane tylko do Żurowej

Górska Odznaka Turystyczna nie tylko w górach

Miody pozyskiwane na Pogórzu Ciężkowickim

Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach z przewodnikiem

III Turystyczny Zjazd Pogórzański, czerwiec 2009

Zwyczaje, obrzędy, tradycja Świąt Wielkanocnych

Centrum Usług Turystycznych i Przedsiębiorczości

Małopolski Konkurs Obrzędów, Obyczajów i Zwyczajów

Autokarówka - przez Pogórza z SKPB Warszawa

Wycieczki edukacyjno-wypoczynkowe w Paśmie Brzanki

Ptasie związki - ludzkie pomyłki

Sianokosy - tradycyjna agroturystyka w Małopolsce

Jak powstaje nasz wspaniały pogórzański miód

"Uzdrowisko Ciężkowice"

Enoturystyka i Agroturystyka, razem skuteczniej

Ignacy Jan Paderewski w Kąśnej Dolnej

Felieton z Paryji, cz.3 "Wiosna w polu i w lesie"

Pogórza w bibliografii Andrzeja Matuszczyka

Skamieniałe Miasto na weekend

Przewodnicy turystyczni w Małopolsce

Kalendarz 2009 serwisu Pogorza.PL

Konkurs całoroczny - edycja 2009

Felieton z Paryji, cz.2 "Na Białej Stopie"

Rakiety śnieżne również na Pogórzu Karpackim

Wino z Pogórza najlepsze w Polsce!

TCI promuje nie tylko Tarnów

Z aparatem przez jesień

Pogórze Strzyżowskie i Dynowskie na nowej mapie

Felieton z Paryji, cz. 1.

Andrzejki Żurowskie - impreza z przytupem

Żywe miejsce pamięci - Łowczówek 2008

Muzeobranie w "Bogatym Grodzie" - Bieczu

Międzynarodowy Festiwal Koronki Klockowej

Festiwal Kultury Pogórzańskiej

Święto Fasoli - produkt markowy gminy Zakliczyn

Kontrowersyjny dom na cmentarzu wojennym

Rowerem przez Ziemię Jasielską

II Turystyczny Zjazd Pogórzański - relacja

Park Krajobrazowcy Pasma Brzanki w obiektywie

Rumunia - slajdowisko z wyprawy Magdaleny Grzybały

Moc majowych nocy

Sposób na aktywny wypoczynek

Otwarcie sezonu turystycznego na Pogórzu

Cmentarze z I wojny światowej w Galicji Zachodniej

Ciężkowicko - Rożnowski Park Krajobrazowy

Rowerowy piknik rodzinny w Beskidzie Niskim

Tradycje ludowe w Paśmie Brzanki

Winiarskie Eldorado

Korona Pogórzy styczeń 2008 - relacja

Korona Pogórzy - Pogórze Rożnowskie styczeń 2008

Ryzyko wypraw wysokogórskich

Złaz Turystyczny "ŁOWCZÓWEK 2007"

Badania znajomości Pogórza Karpackiego

Święto Niepodległości Łowczówek 2007

Kurs spadochronowy w Krośnie

Turniej Rycerski o Złoty Warkocz Tarłówny

Kiełbasa Tuchowska, rarytas na stołach nielicznych

Woda mineralna z ropy naftowej

Ciężkowicki Jarmark Artystów i Rękodzielników

Demony z Pogórza Karpat

Jaskinia nietoperzy vs Święconka wielkanocna

Pogórzańska biesiada bez granic

Zjazd Pogórzański

Pogórze Ciężkowickie - niektóre zabytki regionu:

Rzeźby św. Jana Nepomucena na Pogórzu

Stara pieśń na Binnarową - Mirona Białoszewskiego

Co kryje dolina Słonianki

Grodziska

Czas fortyfikacji i zamków

Pogórzańskie Nepomuki

Odbudowa zamku Tarnowskich

Pogórze Ciężkowickie - atrakcje regionu:

Wśród żołnierskich mogił

Czasomierze słoneczne

Projekt The Taste of Rural Europe

Zadora w Szczepanowicach

Pogórza - radość geoturysty

Nowe wystawy w Muzeum Okręgowym w Tarnowie

Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach

  Statystyka pod-strony:

IP: 25520

PR: (2007-09-11 00:23) 0

    (2007-10-27 01:37) 3

    (2009-05-12 18:26) nienadano

    (2009-05-12 18:44) 3

  Statystyka pod-strony:

IP: 22598

  Statystyka pod-strony:

IP: 22596

szukasz kontaktu: contact form

© 2007-2020 Pogorza.PL

zgłoś błąd: error on the side

statystyka od luty 2008 => | all: 2514159 | unique: 1282192 | interest: 1.96 (49%) |

kod strony generowano (sekundy): 1.6485      min: 0.453021      max: 0.703715      średnia: 0.530258