Pogórza Karpackie. Podróże i turystyka kwalifikowana, jako propozycja ciekawego wypoczynku aktywnego. Krajowe oraz odległe wyprawy Trekkingowe.

 

Pogórzański Jarmark w Swoszowej w gminie Szerzyny

1 sierpień 2010
Już w najbliższą niedzielę w Swoszowej w gminie Szerzyny odbędzie się Pogórzański Jarmark "Z tradycją w przyszłość". Zachęcamy do udziału w szczególności turystów, miłośników krajobrazu i kultury Pogórza Karpackiego odwiedzających w tych dniach Pasmo Brzanki i Liwocza. W czasie jarmarku zaprezentuje się 15 rękodzielników z terenu gminy Szerzyny, w tym garncarz, bednarz, rymarz, pszczelarz i inni. W trakcie imprezy pieczony będzie chleb, a panie z kół gospodyń wiejskich częstować będą produktami regionalnymi.

Rozpoczęcie o godz. 15:00. Impreza odbędzie się na planu przy szkole podstawowej.

W czasie jarmarku wystąpią:
Zespół wokalno-instrumentalny z Domu Kultury w Szerzynach,
Schola ze Swoszowej, Orkiestra Dęta OSP z Żurowej,
Zespół wokalno-instrumentalny "Pora Wiatru" z Czermnej,
Zespół pieśni i tańca "Jadowniczanie",
Kapela regionalna z Ołpin,
Wieczorem zabawa taneczna z zespołem "Keyss".

W czasie trwania imprezy:
Występy miejscowych bajarzy - opowiedzą oni gwarą legendy związane z Pogórzem,
Stoiska twórców i artystów ludowych,
Przejażdżki na kucykach.

Organizatorzy:
OSP Szwoszowa
Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach

Impreza powstaje dzięki finansowaniu:
Program Leader - Małe Projekty, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.


Kilka informacji o Swoszowej.
Nazwa wsi pochodzi prawdopodobnie od pierwszego osadnika, czy też właściciela o słowiańskim imieniu Swosz. Miejscowość położona jest na wschodnim pasie Pogórza Ciężkowickiego, a w jej granicach znajduje się jeden ze szczytów tego pasma - Gilowa Góra (508m. n.p.m.). Swoszowa graniczy na południe z Ołpinami i Szerzynami, na wschód z Czermną, na zachód z Żurowa a na północ z Kowalową i Joninami. Okoliczne wzgórza porośnięte są licznymi lasami, spływa z nich także kilka potoków uchodzących do Olszynki. Miejscowość położona jest na malowniczym pogórskim terenie, a z wyższych partii wsi rozciąga się piękny widok na Karpaty. Walory te połączone z czystym powietrzem i nieskażoną, pierwotną przyrodę, stwarzają liczne możliwości turystyczne.

Według "Opisu powiatu jasielskiego" ks. Wł. Sarny z 1908 r. Swoszowa powstała równocześnie z Szerzynami, czyli około roku 1348. Jednak początki większego osadnictwa datowane są na początek XVIw. Powstanie więc Swoszowa zawdzięcza prawdopodobnie rodzinie Jordanów, która przyjęła w tym czasie te tereny. Wcześniej okoliczne tereny należały do wojewody krakowskiego Spytka z Melsztyna. Otrzymał on te ziemie 9 III 1386 r. od Władysława Jagiełły za wybitne zasługi. Na początku XVI wieku, część tych dóbr, wraz ze Swoszową, odkupił od potomków legendarnego Spytka, Mikołaj Jordan. Od tego momentu właśnie rozpoczynają się udokumentowane dzieje wsi. W 1540 r. Swoszowa należała do Jana Jordana. W 1548r. tereny te zakupił kanclerz koronny i kasztelan Biecki - Jan z Ocieszyna Ocieski. W 1581r. wieś przeszła w ręce Piotra Górskiego, który płacił podatek od 9 półłanków kmiecich, od 6 zagrodników z rolą, l komornika z bydłem, 4 komorników bez bydła, l rzemieślnika, l lana Sołtyskiego i l czynszownika (Źródła dziejowe Małopolska IX, str. l - 5). Archiwa podają także, że tytułem odszkodowania za zniesienie prawa pańszczyźnianego wypłacono 12697 zł r 5 cnt.

Przed rokiem 1848 Swoszową posiadała Emilia Jarmułowska. W tymże roku 4/6 części dóbr nabył od niej Szczepan Uniatycki i odsprzedał Ludwikowi Komornickiemu. Później Swoszowa stała się własnością księcia Karola Woronieckiego. W spadku po księciu Karolu, zmarłym w 1844 r. dobra te odziedziczyła jego rodzina. Wszystkie te części w 1852r. nabył znowu Ludwik Komornicki. Po nim odziedziczyła dobra te Wiktoria Komornicka i sprzedała je w 1872 r. Michałowi i Annie Aderom. Od 1892 r. dobra te ustawicznie zmieniły właścicieli.

Jak pisze ks. Wł. Sarna w 1908 r. Swoszowa składała się z 4 osad: Swoszowa (dzisiejsza wieś), Wola, Zapole i Sikornica. Dziś pod względem zamieszkania teren ten jest bardziej ujednolicony. Doszły także nowe przysiółki: Przymiarek, Pod las, Góry, Borówka oraz Dwór biorący nazwę od dawnych zabudowań dworskich.

W historii Swoszowej zapisały się także obie wojny światowe. Pozostałością po pierwszej wojnie jest cmentarz wojenny. Wybudowany on został przez austriacki oddział grobownictwa wojennego.

Fragment jednego z cmentarzy z okresu I Wojny Światowej.

W 18 mogiłach pojedynczych i 9 zbiorowych znajdują się żołnierze zarówno niemieccy jak i rosyjscy. Polegli oni w czasie przełamywania frontu wschodniego w maju 1915r. Cmentarz niedawno został odnowiony, a pozostałością po starym wyglądzie jest obelisk z napisem w języku niemieckim: "zazdrościć nam, którzy polegliśmy w walce i cierpieniu, tutaj powstały słowa naszego życia i śmierci".

W czasie II wojny światowej mieszkańcy Swoszowej brali czynny udział w ruchu oporu. Wielu ludzi należało do AK, wielu też oddało życie w obronie ojczyzny. Na terenie Swoszowej odbyła się także jedna z największych bitw akcji "Burza" na terenie miejscowego ZWZ - AK. Wydarzenia te upamiętnia pomnik znajdujący się na Gilowej Górze. Widnieje na nim napis: "W tym miejscu w dniu 17 VIII 1944 r. żołnierze I Batalionu 5 Pułku Strzelców Podhalańskich AK odnieśli zwycięstwo nad udziałem tarnowskiego gestapo".

Wspierają nas:
www.epodkarpacie.com
www.wypadowe.pl
www.cut.travel.pl
www.busy.info.pl

  Historia artykułu:

data utworzenia:  2010-07-28 17:59

data publikacji:  2010-07-28 18:17

data modyfikacji: 2010-08-13 11:21

szukasz kontaktu: contact form

© 2007-2020 Pogorza.PL

zgłoś błąd: error on the side

statystyka od luty 2008 => | all: 2517444 | unique: 1282713 | interest: 1.96 (49.05%) |

kod strony generowano (sekundy): 0.80070      min: 0.127215      max: 0.86481      średnia: 0.716132