Pogórza Karpackie. Podróże i turystyka kwalifikowana, jako propozycja ciekawego wypoczynku aktywnego. Krajowe oraz odległe wyprawy Trekkingowe.

 

Park Krajobrazowcy Pasma Brzanki w obiektywie

Konkurs Foto, edycja 2008r.
Wernisaż prac pokonkursowych i wręczenie nagród zwycięzcom odbędzie się w piątek, 17 października, o godz. 12.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Ryglicach.
Zespół Parków Krajobrazowych Pogórza w Tarnowie oraz Ośrodek Kultury w Ryglicach po raz drugi organizują konkurs fotograficzny pt. "Park Krajobrazowy Pasma Brzanki w obiektywie". Konkurs ma charakter otwarty i przeznaczony jest dla wszystkich osób amatorsko zajmujących się fotografią. Na zwycięzców czekają niezwykle cenne nagrody.Regulamin konkursu:

1. Tematy prac konkursowych:
    - przyroda (w tym również krajobraz) Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki,
    - zabytki i architektura Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki.

2. Zdjęcia muszą być wykonane na terenie Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki.

3. W konkursie oceniane będą zdjęcia czarno-białe i kolorowe. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie trzy zdjęcia z jednego tematu.

4. Prace należy dostarczyć do siedziby Zespołu Parków Krajobrazowych Pogórza w Tarnowie osobiście lub listem poleconym, w usztywnionej kopercie, w formie odbitek o formacie 20x30cm, na papierze błyszczącym, nie podklejone.

Adres:
Zespół Parków Krajobrazowych Pogórza w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 TARNÓW

5. Prace należy przesłać do dnia 26 września 2008 roku (liczy się data stempla pocztowego).

6. Przesłane na konkurs prace nie powinny być wcześniej publikowane, a udział w konkursie oznacza zgodę na ich prezentację na wystawach pokonkursowych oraz bezpłatną publikację w prasie i innych publikacjach pokonkursowych.

7. Zdjęcia należy przesłać w usztywnionej kopercie na adres Zespołu (wyżej podany).
W kopercie powinny się znajdować:
    - koperta opisana pseudonimem autora i tytułami zdjęć,
    - wewnątrz koperty dane kontaktowe do autora zdjęć czyli:
         * imię i nazwisko autora,
         * adres zamieszkania,
         * adres e-mail,
         * telefon kontaktowy.
    - zdjęcia opatrzone na odwrocie tytułem, pseudonimem autora
    oraz miejscem i datą ich wykonania.

8. Po upływie terminu składania prac jury wyłoni zwycięzców w kategoriach przyroda i architektura w technice czarno-białej i kolorowej.

9. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.

10. Zwycięzcy konkursu otrzymają cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez:
    - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,
    - Burmistrza Ryglic,
    - Zespół Parków Krajobrazowych Pogórza w Tarnowie,
    - Ośrodek Kultury w Ryglicach.

11. O terminie rozstrzygnięcia konkursu połączonego z wernisażem wystawy pokonkursowej, który odbędzie się w sali wystawowej Ośrodka Kultury w Ryglicach przy ul. Ks. Jakuba Wyrwy 2, uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie. Informacja ta zostanie również zamieszczona na stronach internetowych organizatorów konkursu.

12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.


Konkurs miał charakter otwarty i przeznaczony był dla wszystkich osób amatorsko zajmujących się fotografią. Do konkursu przystąpiło osiemnaście osób. Komisja konkursowa jednogłośnie odstąpiła od niektórych punktów regulaminu.

Po obejrzeniu wszystkich prac nadesłanych na Konkurs, Komisja postanowiła przyznać:
w kategorii przyroda (w tym również krajobraz) Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki:
III miejsce dla:
Małgorzaty Wójcik z Chojnika - godło autora "GORZATA" - za pracę pt.: "Czyja pomyłka",
II miejsce dla:
Michała Osysko z Wojnicza - godło autora "NORDEN" - za pracę pt.: "Jesienne przejaśnienia nad Brzanką".
I miejsce dla:
Wiktora Chrzanowskiego z Lubaszowej - godło autora "VIC" - za pracę pt.: "Kolorowy Burzyn".

w kategorii zabytki i architektura Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki:
III miejsce dla:
Grzegorza Bogusz z Tarnowa - godło autora "STOKROTKA" - za pracę pt.: "Pod brzozą".
II miejsce dla:
Wiesława Martowicz z Tarnowa - godło autora "PARAMECIUM" - za pracę pt.: "Zagmatwany los".
         I - go miejsca nie przyznano

Jury Konkursu przyznało również wyróżnienie dla:

Sławomira Wójcik z Chojnika - godło autora "SWOJ" - za "spojrzenie z bliska" w pracach: "Zwinka" i, "Mleczna uczta".


Organizatorzy:
    - Zespół Parków Krajobrazowych Pogórza w Tarnowie
    - Gminny Ośrodek Kultury w Ryglicach

  Historia artykułu:

data utworzenia:  2008-07-02 20:23

data publikacji:  2008-07-02 20:31

data modyfikacji: 2009-11-21 23:03

szukasz kontaktu: contact form

© 2007-2020 Pogorza.PL

zgłoś błąd: error on the side

statystyka od luty 2008 => | all: 2512675 | unique: 1281682 | interest: 1.96 (48.99%) |

kod strony generowano (sekundy): 0.76217      min: 0.163378      max: 0.89673      średnia: 0.751941