Pogórza Karpackie. Podróże i turystyka kwalifikowana, jako propozycja ciekawego wypoczynku aktywnego. Krajowe oraz odległe wyprawy Trekkingowe.

 

Odznaki Turystyczne PTTK

pttk-logo

Odznaki popularyzujące "małe ojczyzny", są tym bardziej wartościowe, że ich inicjatorami są lokalni patrioci, którzy wkładając wiele trudu w popularyzację turystyki, ukazują miejsca o szczególnym znaczeniu dla regionu. Z początkiem roku Oddział PTTK Ropczyce rozpoczął zakrajoną na szeroką skalę promocję "Odznaki Turystycznej Ziemi Ropczycko-Sędziszowskiej".


"Odznaka Turystyczna Ziemi Ropczycko-Sędziszowskiej" powołana została w 2003 roku dla popularyzowania walorów turystycznych i krajoznawczych m.in. północnej części Pogórza Strzyżowskiego.
Mieszkając w danym środowisku często nie zdajemy sobie sprawy z jego bogactwa. Wyjeżdżając na wakacje kierujemy się w utarte już szlaki, znane nam miejsca.
Odznaka Turystyczna Ziemi Ropczycko-Sędziszowskiej jak wiele innych, zachęcają do zwiedzania tych części naszych "małych ojczyzn", rzadziej odwiedzanych, ale również bardzo interesujących.


Odznaka PTTK Ropczyce

R E G U L A M I N
ODZNAKI TURYSTYCZNEJ
ZIEMI ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIEJ

1. Odznaka ustanowiona została przez Zarząd Oddziału PTTK Ropczyce, celem popularyzacji walorów turystyczno-krajoznawczych Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego i zachęcania do jego aktywnego zwiedzania i poznawania.
2. Odznakę zdobywa się pokonując pieszo lub na rowerze trasy turystyczne, oraz zwiedzając obiekty krajoznawcze na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.
3. Trasy wycieczek mogą prowadzić szlakami turystycznymi, ścieżkami rowerowymi, lub mogą być dowolnymi innymi np. ułożonymi przez uczestnika, nauczyciela lub opiekuna wycieczki.
4. Wymogi dla zdobycia odznaki należy spełnić w okresie nie dłuższym niż 2 lata począwszy od daty pierwszej wycieczki.

[WARUNKI DLA ZDOBYCIA ODZNAKI]

5. Warunki konieczne do spełnienia dla zdobycia odznaki:
1) spędzenie łącznie, co najmniej trzech dni na wycieczkach pieszych lub rowerowych, można uczestniczyć tylko w wycieczkach pieszych, tylko w wycieczkach rowerowych lub łączyć te formy turystyki, tak by suma spędzonych na wycieczkach dni wyniosła co najmniej trzy np. dwa dni na wycieczce rowerowej i jeden dzień wycieczki pieszej.
2) zwiedzenie co najmniej 5 obiektów powszechnie uznanych za obiekty krajoznawcze, znajdujące się na obszarze Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. Mogą nimi być w szczególności obiekty wymienione w "Kanonie Obiektów Turystycznych i Krajoznawczych Ziemi Ropczycko-Sędziszowskiej" (załącznik do regulaminu),
3) w przypadku osób uczęszczających do szkół gimnazjalnych i osób młodszych, wymagane jest poznanie obiektów z co najmniej 3 różnych gmin Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego,
4) osoby uczęszczające do szkół średnich i osoby starsze muszą zwiedzić obiekty krajoznawcze zlokalizowane na obszarze co najmniej 4 gmin Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego,
5) wiek osób o którym mowa powyżej uwzględnia się z chwili odbywania ostatniej wycieczki / zwiedzania ostatniego obiektu z liczby koniecznych do zdobycia odznaki.
6. Długość dziennej trasy spędzonej na wycieczce pieszej musi wynosić co najmniej 12 km, długość trasy dla wycieczki kolarskiej - co najmniej 30 km. Liczą się tylko kilometry na obszarze Powiatu Ropczycko-Sedziszowskiego!
7. Uwzględniane są też tzw. "pół-dniówki", zarówno w przypadku wycieczek pieszych jak i rowerowych w tych przypadkach długość wycieczki pieszej - musi wynieść, co najmniej 6 km, długość wycieczki kolarskiej - 15 km.

[POTWIERDZENIA]

8. Przebycie tras wycieczek oraz zwiedzanie obiektów krajoznawczych musi być odpowiednio potwierdzone! Potwierdzenia dokonuje się w książeczce wycieczek pieszych (książeczka dla Odznaki Turystyki Pieszej PTTK), książeczce wycieczek kolarskich (książeczka dla Kolarskiej Odznaki Turystycznej), lub w ewidencji sporządzonej wg. następującego wzoru:

Data =>
Trasa wycieczki => (długość w km)
Pieszo/Rowerem
Obiekty turystyczne =>
Potwierdzenie =>

9. Potwierdzeń mogą dokonywać:
1) uczestniczący w wycieczce przewodnicy turystyczni, przodownicy turystyki kwalifikowanej lub inne osoby stanowiące kadrę turystyczno-krajoznawczą PTTK,
2) szkoły i inne instytucje dla organizowanych przez siebie imprez o charakterze turystyczno-krajoznawczym (podpis/pieczątka biorącego udział w wycieczce opiekuna lub organizatora),
3) zlokalizowane na trasie wycieczki instytucje np. handlowe (pieczątka z podaniem miejscowości).
4) przewodnicy turystyczni, przodownicy turystyki kwalifikowanej lub inne osoby upoważnione przez Oddział PTTK w Ropczycach, nie uczestniczące w wycieczce, ale na podstawie przedłożonego przez uczestnika zdjęcia (uczestnika) na tle obiektu lub innych materiałów, pozwalają uwiarygodnić odbycie wycieczki i zwiedzenie obiektów krajoznawczych.

[WERYFIKACJA I PRZYZNANIE ODZNAKI]

10. Po spełnieniu wymagań dla zdobycia odznaki, książeczkę wycieczek / ewidencję wycieczek należy przedłożyć do weryfikacji do biura Oddziału PTTK w Ropczycach, ul. Krótka 1. Powinno to nastąpić nie później niż w ciągu roku od dnia zakończenia zdobywania odznaki.
11. Weryfikacji (sprawdzenia spełnienia wymogów dla zdobycia odznaki), dokonuje osoba upoważniona przez Oddział PTTK Ropczyce.
12. Na podstawie zweryfikowanej książeczki wycieczek / ewidencji wycieczek, ze spełnionymi wymogami określonych dla zdobycia odznaki, Zarząd Oddziału PTTK Ropczyce przyznaje odznakę. Przyznanie odznaki stanowi ppodstawę do jej nabycia.
13. Zarząd Oddziału PTTK Ropczyce może swoją uchwałą, przyznać odznakę osobie szczególnie zasłużonej dla krajoznawstwa.
14. Wszelkie wątpliwości pytania i interpretacje przepisów Regulaminu będą wyjaśniane w Oddziale PTTK Oddział w Ropczycach


Kanon Obiektów Turystycznych i Krajoznawczych
Ziemi Ropczycko-Sędziszowskiej

ROPCZYCE:
1. Kościół Farny
2. Sanktuarium NMP
3. Rezerwat "Szwajcaria"
4. Mała (kościół i Figura Chrystusa Króla)

OSTRÓW:
1. Kamionka (ośrodek wypoczynkowy, kaplica bł. ks. Romana Sitko)
2. Ocieka (kościół paraf., bunkry)
3. Blizna ( wyrzutnie "V")

IWIERZYCE:
1. Bystrzyca (kościół paraf., Krzyż 2000)
2. Iwierzyce - dwór
3. Nockowa, (kościół)

SĘDZISZÓW MŁP.:
1. Kościół parafialny
2. Klasztor O. Kapucynów
3. Góra Ropczycka (kościół i obiekty podworskie)
4. Zagorzyce (kościół parafialny)

WIELOPOLE SKRZ.:
1. Brzeziny: kościół, dwór
2. Wielopole Skrz. kościół, Muzeum Kantora
3. Broniszów - park podworski
4. Chełm (525 mpm) Bardo (534 m n.p.m.)


Źródło:
Oddział PTTK w Ropczycach (www.ropczyce.pttk.pl)

  Historia artykułu:

data utworzenia:  2009-03-05 01:38

data publikacji:  2009-03-05 02:07

data modyfikacji: 2009-03-24 09:24

szukasz kontaktu: contact form

© 2007-2020 Pogorza.PL

zgłoś błąd: error on the side

statystyka od luty 2008 => | all: 2516879 | unique: 1282584 | interest: 1.96 (49.04%) |

kod strony generowano (sekundy): 0.110228      min: 0.110228      max: 0.95014      średnia: 0.60547