Obniżenie Gorlickie

Defincja Obniżenia Gorlickiego:

Mezoregion geograficzny w południowo-wschodniej Polsce.
Śródgórska, erozyjno-denudacyjna kotlina, w południowo-wschodniej części Pogórza Środkowobeskidzkiego, w tektonicznym obniżeniu (centralna depresja karpacka).

Granice Obniżenia Gorlickiego:

Na południu graniczy z Pogórzem Jasielskim i Beskidem Niskim, na północy z Pogórzem Ciężkowickim. We wschodniej części przechodzi w Kotlinę Jasielsko-Krośnieńską, tworząc wraz z nią tzw. Doły Jasielsko-Sanockie.

Łączna powierzchnia regionu wynosi 225 km².
Rozciąga się wzdłuż doliny rzeki Ropy. Ma długość ok. 40 km i szerokość do 20 km.

Wybrane fotografie z regionu Obniżenia Gorlickiego:

Wzgórze Pustki (446m n.p.m.) w okolicy miejscowości Łużna. Wzniesienie w okresie Pierwszej Wojny Światowej było miejscem krwawych walk, w których w ciągu niespełna jednego dnia zginęło ok. tysiąca żołnierzy.