Pogórza Karpackie. Podróże i turystyka kwalifikowana, jako propozycja ciekawego wypoczynku aktywnego. Krajowe oraz odległe wyprawy Trekkingowe.

 

Mieczysław Klimaszewski

klimaszewski-mieczyslaw

Komu zawdzięczamy określenie Pogórze Karpackie?

Mieczysław Klimaszewski (1908-1995), geograf geomorfolog, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Jagielońskiego, w latach 1964-1972 rektor UJ, wieloletni dyrektor instytutu Geografii UJ (1948-1978). Członek rzeczywisty PAN i PAU. Autor wielu prac fundamentalnych dla rozwoju światowej geomorfologii. Członek wielu międzynarodowych organizacji naukowych, doktor honoris causa szeregu uczelni krajowych i zagranicznych.

To prof. M. Klimaszewski twierdził, że "Podkarpacie to kraina wyżynna powstała na skutek zniszczenia i zrównania obszaru znacznie wyższego i dlatego słuszna jest nazwa po-górze. Termin Podgórze, podobnie jak Podkarpacie, określa położenie u stóp gór względnie Karpat, a nie oddaje charakteru danego regionu."

W 1947 r. ukazało się studium prof. M. Klimaszewskiego pt. "Podział morfologiczny południowej Polski", będący częścią serii prac geomorfologów nad wydzieleniem i oznaczeniem regionów geograficznych Polski. Praca ta została zamieszczona w "Czasopiśmie geograficznym" 17: 1939-45 z.3-4, str. 133-182. "Prof. Klimaszewski wyróżnia trzy pasy krajobrazowe: Karpaty, Kotliny Podkarpackie (zamiast dotychczasowego terminu Niziny Podkarpackie) i Stare Góry i Wyżyny (również nowy termin). Karpaty dzieli - na ogół zgodnie z dotychczasowymi podziałami - na następujące jednostki krajobrazowe: Tatry, Podhale, Beskidy i Pogórze Karpackie".A jaka jest encyklopedyczne definicja obszarów geograficznych zwanych "Pogórzami", a co to jest "Podgórze"?
(źródło: wikipedia.org):

Podgórze - teren położony u podnóża gór (ale poza ich obrębem) o charakterze równiny lub wysoczyzny. Zazwyczaj jest to fragment kotliny śródgórskiej lub skrajna część przedgórza. Przykładami takich podgórzy jest Podgórze Rzeszowskie na przedpolu Pogórza Dynowskiego lub Podgórze Wilamowickie na przedpolu Pogórza Śląskiego.

W nazewnictwie miejscowym podgórzem określa się obszar położony bliżej gór niż przyjęty punkt odniesienia (np. centrum miasta) lub bezpośrednio u podnóża gór lub wzniesień sąsiadujących z miastem. Przykładem jest Podgórze Krakowskie, Wałbrzyskie czy Toruńskie.

Pogórze Karpackie (Pogórze Beskidzkie) to północny pas Karpat Polskich i Czeskich - niższe partie Zewnętrznych Karpat Zachodnich, najdalej na północ wysunięta część Karpat Zachodnich, położona pomiędzy Beskidami na południu a Podkarpaciem Północnym na północy.

Pogórze Karpackie ma charakter wyżyny zbudowanej głównie z fliszu karpackiego o wysokościach miejscami przekraczających 500 m n.p.m.
W trzeciorzędzie erozja wietrzna i wodna wyrównała płaskowyż, wypiętrzony wskutek ruchów tektonicznych. W czwartorzędzie, w czasie ostatniego zlodowacenia, nastąpiła inwazja lądolodu skandynawskiego.

Zgodnie z regionizacją Polski region Pogórza Karpackiego dzieli się na następujące makroregiony i mezoregiony:

Pogórze Zachodniobeskidzkie
- Pogórze Śląskie,
- Pogórze Wielickie,
- Pogórze Wiśnickie,

Pogórze Środkowobeskidzkie
- Pogórze Rożnowskie,
- Pogórze Ciężkowickie,
- Pogórze Strzyżowskie,
- Pogórze Dynowskie,
- Pogórze Przemyskie,
- Obniżenie Gorlickie,
- Kotlina Jasielsko-Krośnieńska,
- Pogórze Jasielskie,
- Pogórze Bukowskie.

Na wschód od Przemyśla pogórze zanika. W Zewnętrznych Karpatach Wschodnich brak zrównanego pogórza, przechodzi ono w Góry Sanocko-Turczańskie, a następnie w Beskidy Brzeżne, które zwężają się i zanikają.

  Historia artykułu:

data utworzenia:  2007-07-01 05:01

data publikacji:  2007-07-02 07:01

data modyfikacji: 2009-05-21 23:40

szukasz kontaktu: contact form

© 2007-2020 Pogorza.PL

zgłoś błąd: error on the side

statystyka od luty 2008 => | all: 2517051 | unique: 1282688 | interest: 1.96 (49.04%) |

kod strony generowano (sekundy): 0.93330      min: 0.107533      max: 0.93643      średnia: 0.553677