Pogórza Karpackie. Podróże i turystyka kwalifikowana, jako propozycja ciekawego wypoczynku aktywnego. Krajowe oraz odległe wyprawy Trekkingowe.

 

Małopolski Konkurs Obrzędów, Obyczajów i Zwyczajów

stroje-wiejskie

17-19 kwiecień 2009
Teren Pogórza Karpackiego, podobnie jak cała polska wieś, ze względu na nadal zachowane bogactwo tradycji ludowych staje się niezwykle atrakcyjnym obszarem dla odwiedzających je osób. Zachowało się tutaj wiele z dorocznych obrzędów, zwyczajów, które pod wpływem powszechnych, globalnych zmian społeczno-ekonomicznych ulegają modyfikacjom, tracą swą pierwotną funkcję lub zanikają. Odrodzą się jednak w czasie "Pogórzańskich Godów".


"Pogórzańskie Gody", Łużna, 17-19 kwiecień 2009 rok
I Małopolski Konkurs Obrzędów, Obyczajów i Zwyczajów Ludowych.

W czasie spotkania prezentowane będzie dziedzictwo kulturowe Małopolski. Pokazywane będą najcenniejsze wartości kultury ludowej wszystkich grup etnograficznych województwa - wyrażonych w muzyce, śpiewie, gwarze, zwyczajach, obyczajach i obrzędach ludowych.

Celem konkursu będzie poszukiwanie oryginalnych i tradycyjnych metod promocji dorobku swoich "małych ojczyzn" i własnych osiągnięć twórczych. Rozwój tożsamości regionalnej, tworzenie więzi wspólnotowej grup regionalnych z zachowaniem różnorodności etnograficznej i kulturowej swoich środowisk, doskonalenie warsztatu artystycznego instruktorów zespołów, dokumentacja najciekawszych zjawisk kulturowych.

Konkurs adresowany jest do dorosłych i młodzieżowych zespołów regionalnych woj. małopolskiego (od 15 lat), prezentujących tradycyjny folklor z własnego regionu etnograficznego. Zespół ubiegający się do udziału w konkursie zobowiązany jest do przygotowania programu opartego na zwyczajach, obyczajach lub obrzędach ludowych.


Zespoły ocenione będą w dwóch kategoriach:
A.) zespołów prezentujących folklor w formie autentycznej,
B.) zespołów prezentujących folklor w formie artystycznie opracowanej.

ad.A: Kategorię zespołów prezentujących folklor w formie autentycznej stanowią grupy składające się z mieszkańców wsi, prezentujących folklor swojej miejscowości względnie najbliższej okolicy. Występują w autentycznych strojach ludowych, wiernych tradycji w danym rejonie, zróżnicowanych zgodnie z wiekiem i miejscowym zwyczajem. Skład instrumentów w muzykach musi być wyłącznie tradycyjny. Forma tradycyjna dotyczy również tańca, śpiewu, zwyczajów i obrzędów.

ad.B: Kategorię zespołów artystycznie opracowanych stanowią zespoły o dowolnym składzie uczestników, występujących w strojach oddających w pełni charakter autentyku. Tworzywem repertuaru powinien być folklor regionu, w którym działa zespół. Dopuszcza się możliwość przedstawienia programu z sąsiedniego regionu. Skład instrumentalny muzyki winien być tradycyjny dla prezentowanego regionu.

Tradycyjne Gody Pogórzańskie
Zespoły oceniać będzie komisja artystyczna w składzie: prof. Teresa Smolińska (etnograf), Aleksandra Szurmiak-Bogucka (etnomuzykolog), Benedykt Kafel (etnograf), Henryk Kuś (choreograf) oraz Aleksander Smaga (muzyk).

Komisja Artystyczna przyzna w każdej kategorii najlepszym zespołom nagrody:
- ZŁOTĄ RÓŻDŻKĘ, nagrodę główną i nagrodę pieniężną,
- Za I, II i III miejsce w postaci dyplomów i nagród pieniężnych,
- Wyróżnienia specjalne za poszczególne dobre elementy programu takie jak: autentyczne i wiernie odtworzone tańce, wierna prezentacja obrzędu, obyczaju czy zwyczaju ludowego, czysty i zgodny z regionem śpiew, autentyczne stroje i ich właściwa prezentacja, autentyczna i zgodna z regionem muzyka, oraz inne określone przez komisję elementy programu.


PROGRAM:

17 kwietnia - PIĄTEK:
14:30-16:00, I koncert konkursowy:
  - ŚPISOKI z Łapsz Niżnych (p. nowotarski) "Wróżby andrzejkowe",
  - TOMASZOWIANIE z Tomaszowic (p. krakowski) "Wesele krakowskie z Tomaszowic".
16:00-17:00, Spotkania warsztatowe, omówienia programów.
18:30-21:00, II koncert konkursowy:
  - Przyszowianie z Przyszowej (p. limanowski) "Dożynki we dworze w Przyszowej",
  - Białodunajcanie z Białego Dunajca (p. tatrzański) "Wesele góralskie",
  - Mszalniczanie  z Mszalnicy (p. nowosądecki) "Mszalnickie wesele",
  - Spod Pustek z Łużnej (p. gorlicki) "Ocepiny".
21:00-22:30, Spotkania warsztatowe, omówienia programów.

18 kwietnia - SOBOTA:
10:30-11:15, III koncert konkursowy:
  - Kowalnia ze Stróż (p. gorlicki), "...a przy kręceniu miodu bywało",
11:30-12:00, Spotkania warsztatowe, omówienia programów,
13:30-15:30, IV koncert konkursowy:
  - Otfinowianie z Otfinowa (p. tarnowski) "...żeby się nom darzyło",
  - Gorce z Kamienicy (p. limanowski) "...z wiuchą na imioniny do Jonów",
  - Nawojowiacy z Nawojowej (p. nowosądecki) "Przy updpuście na bł. Kunegundy w Starom Mieście",
15:30-17:00, Spotkania warsztatowe, omówienia programów.
17:30-20:30, V koncert konkursowy:
  - Iskry od Kowala z Kowalowej (p. tarnowski) "Zaprosiny na wesele",
  - Pomorzany z Olkusza (p. olkuski) "Cepiny u Krakowiaków Zachodnich",
  - Zespół im. J. Malinowskiego ze Szczawnicy (p. nowotarski) "Ocepiny",
  - Świarni ojcowie z Sadku-Kostrzy (p. limanowski) "Jak Magda spod miedzy kapusto kisiła".
20:30-21:30 Spotkania warsztatowe, omówienia programów.

19 kwietnia - NIEDZIELA:
12:30-14:30, VI koncert konkursowy,
  - Piecuchy z Nawojowej (p. nowosądecki) "Zieone Świątki",
  - Niskowioki z Niskowej (p. nowosądecki) "Zmówiny",
  - Białcanie z Białki Tatrzańskiej (p. tatrzański) "Prucki",
14:30-15:30, Spotkania warsztatowe, omówienia programów.
17:00-20:30, VII koncert konkursowy:
  - Gwoździec z Gwoźdźca (p. tarnowski) "Wesele Gwoździeckie cz. II",
  - Regle z Poronina (p. tatrzański) "Na polanie przy słasie",
  - Spod Kiecek z Mordarki (p. limanowski) "Po młocce",
  - Hamernik z Krakowa (p. krakowski) "Prucki".
20:30-22:00 - Spotkania warsztatowe, omówienia programów.


ORGANIZATOR:
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ
ul. Długosza 3
33-300 Nowy Sącz
tel.(018)448-26-10, fax.(018)448-26-11
www.mcksokol.pl

WSPÓŁORGANIZATOR:
Gminny Ośrodek kultury w Łużnej
tel.(018)354-30-26
www.luzna.iap.pl

  Historia artykułu:

data utworzenia:  2009-03-24 20:48

data publikacji:  2009-03-24 22:03

data modyfikacji: 2009-11-21 22:45

szukasz kontaktu: contact form

© 2007-2020 Pogorza.PL

zgłoś błąd: error on the side

statystyka od luty 2008 => | all: 2512535 | unique: 1281618 | interest: 1.96 (48.99%) |

kod strony generowano (sekundy): 0.88479      min: 0.106202      max: 0.94758      średnia: 0.592014