Pogórza Karpackie. Podróże i turystyka kwalifikowana, jako propozycja ciekawego wypoczynku aktywnego. Krajowe oraz odległe wyprawy Trekkingowe.

 

Lipnica Murowana - miasto świętych i wysokich palm

Lipnica Murowana to święci, palmy, kameralny rynek z trzema kościółkami, lasy - słowem - bogactwo historii, tradycji i niezwykłość przyrody. Gmina Lipnica obejmuje obszar 60 km2 i liczy 5597 mieszkańców. Tworzące ją miejscowości to: Borówna, Lipnica Dolna, Lipnica Górna, Lipnica Murowana i Rajbrot. Najbliżej z Lipnicy do Bochni, stolicy powiatu, następnie do Wieliczki i Krakowa przez Łapanów i Gdów, czyli trasę alternatywną dla drogi K-75.

Rys historyczny.

Pierwsze pisemne wzmianki o osadzie Lipnik, czyli dzisiejszej Lipnicy, pochodzą z XII w., kiedy to na miejscu dawnej świątyni pogańskiej postawiono kościółek katolicki, wokół którego utworzono parafię. Akt lokacyjny uzyskała miejscowość w XIV w. od króla Władysława Łokietka. Wtedy to obok nazwy Lipnik pojawiła się nazwa Lypnycza, zaś pod koniec XIV w. Lipnica Murata, jako że otoczono wówczas miasteczko murami i wałami ziemnymi. Lipnica Murowana leżała, jak prawie wszystkie miejscowości należące do Stowarzyszenia, na szlaku węgierskim. W wieku XVII otrzymała od Jana Kazimierza przywilej na organizowanie targów i jarmarków, co spowodowało m. in. szybki rozwój rzemiosła i handlu oraz bogacenie się miasta. Cieniem na historii Lipnicy położył się potop szwedzki, kiedy Szwedzi zniszczyli obwarowania miejskie i spalili zabudowania. Był to kres świetności miasteczka, które nie podniosło się już z upadku, a w XIX w. zupełnie utraciło dawne znaczenie i prawa miejskie. Nie straciła jednak Lipnica nic ze swojego małomiasteczkowego uroku i klimatu, bo nadal zachwyca przepięknym kwadratowym ryneczkiem, wokół którego równymi rzędami stoją parterowe domki z zachowanymi oryginalnymi podcieniami wspartymi na słupach, jako żywo wyjęte z przeszłości. Na środku rynku, na wysokim słupie, znajduje się kamienna rzeźba św. Szymona z Lipnicy z 1913 r., którą w Niedzielę Palmową przewyższają lipnickie kolorowe palmy. Nieco z boku, w głębi, bieleje nad domami kościelna wieża z czerwonym dachem, charakterystyczny punkt w lipnickim krajobrazie. Jest to wieża kościoła św. Andrzeja Apostoła z XIV w., zbudowanego przez Kazimierza Wielkiego. Parę kroków dalej natykamy się na najsłynniejszy zabytek tej ziemi, wzniesiony w XII w. kościółek św. Leonarda, perłę architektury drewnianej Małopolski, w 2003 r. wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Swój obecny wygląd świątynia zawdzięcza przebudowie z XV w. W środku można zobaczyć słup słowiańskiego bożka Światowida, na którym wsparto ołtarz. Trzeci lipnicki kościół pw. św. Szymona z Lipnicy został wybudowany w XVII w. na miejscu domu św. Szymona. Przy kościele widać XVI-wieczną studnię z cudowną wodą (wg zapewnień mieszkańców) oraz dzwonnicę z trzema dzwonami, będącą zarazem bramą prowadzącą na dziedziniec kościoła. Dzwony te noszą imiona lipnickich świętych: Szymona, Urszuli i Marii Teresy. Warto również w tym miejscu wspomnieć o pomniku Władysława Łokietka stojącym przy wejściu do kościoła św. Szymona oraz o pięknym dworze arystokratycznej rodziny Ledóchowskich, związanej z Lipnicą na przełomie XIX i XX w., z której wyszły św. Urszula Ledóchowska i błogosławiona Maria Teresa Ledóchowska.


Kultura.

Lipnica Murowana to przede wszystkim słynne palmy, sięgające nieba, kolorowe i radosne. Konkurs Palm odbywa się w Lipnicy co roku w Niedzielę Palmową. Jego początki sięgają 1958 r. kiedy to zasłużony lipnicki społecznik i poeta, Józef Piotrowski, zorganizował I Ludowy Konkurs Palm. Zapoczątkowana wówczas tradycja żyje do dziś i rozsławia Lipnicę na całą Polskę. Niepowtarzalna atmosfera miejsca, budząca się do życia wiosenna przyroda i strzelające w niebo kolorowe lipnickie palmy - wszystko to decyduje o wyjątkowości i niepowtarzalności zarówno samego święta palm, jak i lipnickiej ziemi. Co jeszcze w sferze kultury oferuje gmina Lipnica? Cykliczne wydarzenia kulturalne to: Małopolski Przegląd Grup Kolędniczych "O Lipnicką Gwiazdę"; Zapustny Przegląd Grup Cygańskich w Lipnicy Górnej; Rajskie Święto Truskawki w Rajbrocie; Niedziela Wakacyjnego Wypoczynku; "Jesień w Borze" - impreza plenerowa w Borównej; Konfrontacje Kabaretów Wiejskich Małopolski o " Lipnicką Lipę". Znaczące miejsce w życiu kulturalnym Lipnicy zajmuje kabaret "Jagodziorze" z Lipnicy Górnej, a także Zespół Pieśni "Raj" z Rajbrotu.


Turystyka.

Lipnica to niewielka kameralna gmina leżąca z dala od dużych miast i arterii komunikacyjnych, w Wiśnicko-Lipnickim Parku Krajobrazowym. Popularna wśród turystów jako miejsce wypadów na grzyby, wędrówek i spacerów, wycieczek rowerowych, szlaków turystycznych: niebieskiego - przez Pogórze Wiśnickie, zielonego - Rubieżami Pogórza Wiśnickiego, czarnego - do Bacówki "Biały Jeleń" w Iwkowej; ścieżek przyrodniczych: pierwszej, czyli Kamieni Brodzińskiego, wspaniałego pomnika przyrody nieożywionej - skałek piaskowcowych, świątyni dumania poety Kazimierza Brodzińskiego i drugiej - zwanej Borówna - Chronów, przyrodniczo-geologicznej o dużej wartości edukacyjnej. Lipnica to także Izba Regionalna i Ekomuzeum, dwa miejsca, w których czas się zatrzymał, miejsca, które warto odwiedzić, by zobaczyć jak to dawniej bywało. Nie można też nie wspomnieć o rozwijanej intensywnie od kilku lat bazie sportowej, czyli przede wszystkim nowoczesnym kompleksie sportowym "Moje Boisko - Orlik 2012", zlokalizowanym w malowniczej części Rajbrotu, oraz stadionie klubu sportowego "Macierz" w Lipnicy Dolnej, klubu w którym działa sekcja taekwondo.
Wreszcie, w Lipnicy można nasycić nie tylko duszę, ale i ciało posilając się wybornymi specjałami kuchni polskiej i regionalnej w miejscowych restauracjach i gospodarstwach agroturystycznych.


Przydatne adresy:

Gmina Lipnica Murowana - www.lipnicamurowana.pl
Gminny Dom Kultury - tel. 14 68 52 108
Parafia św. Andrzeja Apostoła - www.parlipnicam.tarnow.opoka.org.pl
"Gospoda pod Kamieniem" - www.hotel-lipnica.pl
Restauracja "Ułan" - www.restauracja-ulan.pl
Ośrodek Edukacji w Borównej - tel. 14 685 21 08
Dom Pielgrzyma Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK - www.urszulanki-lipnica.pl
Gospodarstwo Agroturystyczne Teresy i Stanisława Gąsiorowskich
w Borównej - tel. 14 613 02 27


Ważniejsze publikacje:

1. E. Polek, Lipnica Murowana - zarys dziejów do 1985 roku, Tarnów 1993
2. Cz. Anioł, Lipnica Murowana - Przewodnik, Lipnica Murowana - Targowiska 2004
3. Lipnica w poezji i fotografii, wybór tekstów i opracowanie GDK w Lipnicy
Murowanej, Lipnica Murowana 2006
4. K. Przybyłko, Historia lipnickich palm sięgających nieba, Lipnica Murowana 2006
5. J. Smołuchy, Lipnica Murowana. Gród króla Władysława Łokietka, Kraków 2007
6. Czasopisma gminne: "Wiadomości Lipnickie", Bezpłatny Gminny Informator
Samorządowy "Gmina Zasługuje Na Więcej"

Źródło informacji:
www.nasliwkowymszlaku.pl

  Historia artykułu:

data utworzenia:  2010-04-24 01:54

data publikacji:  2010-04-24 02:02

data modyfikacji: 2010-04-24 02:03

szukasz kontaktu: contact form

© 2007-2020 Pogorza.PL

zgłoś błąd: error on the side

statystyka od luty 2008 => | all: 2517011 | unique: 1282688 | interest: 1.96 (49.04%) |

kod strony generowano (sekundy): 0.86554      min: 0.160476      max: 0.90682      średnia: 0.749412