Pogórza Karpackie. Podróże i turystyka kwalifikowana, jako propozycja ciekawego wypoczynku aktywnego. Krajowe oraz odległe wyprawy Trekkingowe.

 

Latarnia na szlaku handlowym - Jodłówka Tuchowska

Czyste powietrze, nieskazitelna przyroda, rozległe panoramy przyciągają w ciągu całego roku  turystów do odwiedzenia Jodłówki Tuchowskiej. Walory krajobrazowe miejscowości są szeroko znane, a Brzanka - najwyższy szczyt w okolicy - 536m n.p.m. często odwiedzana. Poza pięknem przyrody, szczególną wartość przejawia krajobraz kulturowy miejscowości. Do najcenniejszych zabytków wschodniej części woj. małopolskiego należy zaliczyć XVI-wieczny obelisk - latarnię na szlaku kupieckim. To zabytek o wyjątkowej wartości historycznej, jeden z najstarszych na Pogórzu Ciężkowickim, najstarszy w gminie Tuchów, a jedyny tak dobrze zachowany tego typu obiekt w Polsce.

Przy folwarku w Jodłówce Tuchowskiej (przysiółek Zadworze, przy drodze z Jodłówki Tuchowskiej do Rzepiennika Strzyżewskiego) już w XVIw. postawiono wysoką na sześć metrów kamienną figurę w kształcie obelisku. Jej dolną część stanowi czworogram będący postumentem całości. Od postumentu wznosi się ku górze ośmioboczna kondygnacja ozdobiona dokoła wypuszczonym ornamentacyjnym gzymsem, składającym się z ośmiu części. Tuż nad gzymsem znajduje się osiem płytkich wnęk wkomponowanych w powierzchnię następnej kondygnacji okrągłego walca zwieńczonego przezroczem o czterech kolumnach podtrzymujących płytę kamiennego zadaszenia. Na szczycie umocowano kamienny krzyż.

Do roku 1840 przeźrocze było wyposażone w specjalną latarnię, którą rozpalano w każdą noc. Jak podaje tradycja, była to latarnia - drogowskaz dla kupców, którzy przemierzali szlak handlowy z Biecza do Krakowa właśnie przez to wniesienie.

Latarnia mogła być również przystanią do wypoczynku bohaterów opancerzonych w zbroje, podążających strategiczną arterią  na wyznaczone place bojów. Może służyła pielgrzymom zmierzającym do okolicznych sanktuariów? Krążą legendy, że miał tutaj odpoczywać biecki kat zdążający z posługą do Tarnowa.

Kiedy Jodłówka Tuchowska została samodzielną parafią w roku 1840, wówczas kolumna ta zmieniła swoje przeznaczenie. W tym roku od strony północnej wybudowano małą kapliczkę, a do niej dobudowano drewnianą kaplicę. Później do całości dobudowano nawę i dzwonnicę.

Odtąd wkomponowana w nową kaplicę latarnia stanowiła wieżyczkę tej kaplicy. Zdjęto też ze szczytu istniejącą tam latarnie, (nie wiadomo gdzie się obecnie znajduje), a na jej miejsce wstawiono dębową rzeźbę Chrystusa Frasobliwego.
Tak w początkach istnienia parafii powstała kaplica pw. św. Michała Archanioła, w której mieszkający na folwarku ks. kapelan Jan Scholc odprawiał msze święte.

Kiedy w 1871r. wybudowano nową świątynię w centrum miejscowości przystąpiono do rozbiórki istniejącej przy folwarku kaplicy. Wszystkie dobudowane elementy rozebrano, pozostał jedynie kamienny obelisk z rzeźbą Chrystusa Frasobliwego.

W latach dziewięćdziesiątych XX w. z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. Władysława Chodora dokonano szeregu  prac konserwatorskich przy obelisku. Fundamenty zostały umocnione, ubytki uzupełnione. Miejscowy kamieniarz - Konstanty Wabno wykonał nową, kamienną figurę Chrystusa Miłosiernego oraz nowe zadaszenie. Odnowiona figura - dawna latarnia została poświęcona w 1992 roku.

Obecnie latarnia, której powagę i okazałość dodaje wiekowa lipa, zwraca na siebie uwagę i urzeka swoim oryginalnym wyglądem - dając świadectwo minionych dziejów.
                                                                                                                                            
Katarzyna Osika
                                                                                                                
Autor artykułu opierał się na informacjach zawartych w książce ks. Władysława Chodora "Gałązka jedliny".

  Historia artykułu:

data utworzenia:  2010-12-09 10:35

data publikacji:  2010-12-09 10:39

data modyfikacji: 2010-12-09 10:40

szukasz kontaktu: contact form

© 2007-2020 Pogorza.PL

zgłoś błąd: error on the side

statystyka od luty 2008 => | all: 2517023 | unique: 1282688 | interest: 1.96 (49.04%) |

kod strony generowano (sekundy): 0.79909      min: 0.123055      max: 0.89414      średnia: 0.748492