Pogórza Karpackie. Podróże i turystyka kwalifikowana, jako propozycja ciekawego wypoczynku aktywnego. Krajowe oraz odległe wyprawy Trekkingowe.

 

Król Kazimierz Wielki - wspomnienie imienin

krol-kazimierz-wielki

Zasługi jakie poniósł Król Kazimierz zwany Wielkim są dla wielu obszarów kraju bezsporne. Już jemu współcześni, jak Janko z Czarnkowa, polski kronikarz i podkanclerzy koronny opisując czasy panowania Kazimierza Wielkiego tak pisał:  
"Królewską uwieńczony koroną rządził on powierzonym mu przez Boga państwem i narodem dzielnie i z pożytkiem".

Obecność gospodarskiej ręki króla zachowała się i w obszarze Pogórza Karpackiego, a kilka z miast, które wzrosły staraniem wielkiego monarchy tworzy nawet Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego. Przywołajmy tedy dokonania tegoż króla na ich rzecz, a pamięć mieszkańców, którą zachowali przez wieki. Podtrzymajmy tę pamięć przynajmniej raz w roku, w dzień 4 marca, dzień imienin.

Król Kazimierz Wielki

Tuchów
W 2010 r. Tuchów obchodził 670-tną rocznicę lokacji miasta dokonanej przez króla Kazimierza Wielkiego, bo jak zapisano w wydanym z tej okazji akcie:

"Gdzie bowiem jest godna zasługa, tam też jest przygotowana nagroda."

Piękny prezent od miasta Tuchowa otrzymał też w ten rocznicowy rok Kazimierz Wielki, na ścianie ratusza zawisła okazała płaskorzeźba króla ze stosownym napisem:

"Kazimierzowi Wielkiemu w 700 lecie urodzin oraz w 670 rocznicę lokacji miasta Tuchowa 1340 - 2010 Samorząd i mieszkańcy gminy Tuchów"

Król Kazimierz Wielki
Tuchów stał się miastem 2 listopada 1340 roku, wówczas to król wydał w Krakowie dokument lokacyjny dla miasta utworzonego z dotychczasowej wsi benedyktyńskiej, nadając mu równocześnie prawo magdeburskie. Oddajmy teraz miejsce dokumentowi:

"...My Kazimierz z Bożej łaski król Polski [...], chcemy zawiadomić wszystkich żyjących i przyszłych, że po rozważeniu rozlicznych usług nam oddanych przez wiernego opata Tynieckiego Bogusława, aby wynagrodzić mu godne zasługi godną nagrodą, stanowimy:
Odtąd jego wieś po polsku zwana Tuchów w granicach w jakich jest wokoło zakreślona, przenosimy na zawsze z Prawa Polskiego na Prawo Teutońskie, które nazywa się Magdeburskie.
/www.tuchow.pl/historia/akt-lokacyjny/

Tuchów od 29 II 2009 r. jest członkiem Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego.

Lipnica Murowana
W czas swego królowania Kazimierz III docenił położenie miasta na jednym z głównych gościńców swego Królestwa (szlak węgierski), wspierając dążenia mieszczan do rozwoju rzemiosła i handlu.
Wiekowym darem dla Lipnicy od Kazimierza Wielkiego jest okazały gotycki kościół pw. św. Andrzeja Apostoła, erygowany 1 lipca 1363 r.
Nie zapomniała Lipnica o swym wielkim dobroczyńcy honorując zasługi króla dla miasta okazałą płaskorzeźbą, zdobi ona frontalną ściankę trzonu figury św. Floriana. Pomnik został wzniesiony w 1837 r., według planów ówczesnego dziedzica lipnickiego majątku Kazimierza Bzowskiego miał być centralnym punktem nowego miasta (po wielkim pożarze, który strawił ówczesną Lipnicę).
Król na płaskorzeźbie występuje w stroju koronacyjnym, to jest w koronie, płaszczu i insygniami monarszymi w rękach - jabłkiem i berłem.
...Płaskorzeźba króla wyryta w cokole, Kazimierza Wielkiego uwiecznione cienie,
Patrzy na "Nowe Miasto",  co przed nim na dole, kamienna postać, kamienne spojrzenie...

Wizerunek ten był długo jednym z niewielu jakie wystawiono w ojczyźnie temu królowi.

Król Kazimierz Wielki

Czchów
W 1355 roku Kazimierz Wielki na prośbę mieszkańców funkcjonującego już co najmniej od 1333 r. miasta, nadał Czchowu w miejsce prawa średzkiego prawo magdeburskie. Wokół istniejącej w Czchowie stróży (kamiennej wieży) Kazimierz Wielki wzniósł niewielki zamek, w którym rezydowali królewscy starostowie i istniała komora celna. Czchów stanowił ówcześnie ważny punkt na szlakach prowadzących ku Węgrom, toteż dla wzmożenia obronności miasta i powstających tu urzędów król otoczył go dodatkowo murami obronnymi łączyły się one z zamkiem w jeden system obronny. Za czasów tegoż króla przebudowany został kościół parafialny (1346 r.) zyskują swe obecne gotyckie kształty. Zamek i mury obronne miasta uległy zniszczeniu w XVII w. W sierpniu 2010 r. w ramach obchodów  700-lecia urodzin Kazimierza Wielkiego odsłonięto w budynku Urzędu Miasta tablicę z popiersiem króla upamiętniającą jego zasługi dla Czchowa. Czchów jest członkiem założycielem Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego, które powstało 29.04.2008 r.

Król Kazimierz Wielki

Ciężkowice
W miejscu istniejącej już osady (co najmniej od XII w.) Król Kazimierz Wielki zlecił w połowie XIV w. dwom braciom, mieszczanom ze Starego Sącza, a to Minardowi (Bernardowi) i Mikołajowi założenia miasta na prawie magdeburskim. Obejmować miało ono tereny dotychczasowych Ciężkowice oraz wsie Bogoniowice i Ostruszę, jako własność miejska. Akt lokacji wszedł w życie dnia 29 lutego 1348 r. Ustawiono też herb dla królewskiego miasta oparty na herbie samego Kazimierza III.
W 10 lat później, w roku 1358 król ufundował dla Ciężkowic murowany kościół pw. św. Andrzeja, który jednakże dotrwał do końca XIX w. zniszczony uprzednio pożarem.
W 1998 r. w ścianę ratusza wmurowana została tablica z brązu upamiętniająca nadanie praw miejskich Ciężkowicom przez króla Kazimierza Wielkiego. Data fundacji tablicy, to zarazem rok przywrócenia Ciężkowicom praw miejskich, które utraciły w 1934 r.

Król Kazimierz Wielki
Ciężkowice od 26 XI 2010 r. są członkiem Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego.


Autor tekstu: Czesław Anioł

  Historia artykułu:

data utworzenia:  2011-02-19 23:28

data publikacji:  2011-03-04 21:24

data modyfikacji: 2011-03-04 21:36

szukasz kontaktu: contact form

© 2007-2020 Pogorza.PL

zgłoś błąd: error on the side

statystyka od luty 2008 => | all: 2513630 | unique: 1281986 | interest: 1.96 (49%) |

kod strony generowano (sekundy): 0.72987      min: 0.109804      max: 0.92459      średnia: 0.642937