Kotlina Jasielsko-Krośnieńska

Granice Kotliny Jasielsko – Krośnieńskiej:

Kotlina zajmuje szerokie, równoleżnikowe obniżenie terenu pomiędzy Pogórzem Jasielskim, Strzyżowskim i Dynowskim na północy a Pogórzem Bukowskim na południu. Kotlina na zachodzie przechodzi w Obniżenie Gorlickie, tworząc wraz z nim Doły Jasielsko-Sanockie.

Kotlina obejmuje pas wzgórz i kotlin o wysokościach ok. 280-350 m n.p.m.:
– Obniżenie Łużańsko-Bieckie (300-320 m),
– Kotlina Jasielska (240-270 m),
– Kotlina Krośnieńska (ok. 260 m),
– Kotlina Sieniawsko-Rymanowska (320-350 m),
– Kotlina Haczowska (280-300 m),
– Kotlina Jasionowa (ok.290 m),
– Kotlina Sanocka (290-300 m),
– i wysunięta na południe Kotlina Osiecka (ok. 300 m).

Przez obszar Kotliny przepływają rzeki: Wisłoka, Ropa, Jasiołka, San oraz Wisłok z licznymi dopływami.

Gleby są tu urodzajne, teren płaski lub lekko pofałdowany, dlatego cały obszar Kotliny to tereny rolnicze, zajęte pod osadnictwo już od wczesnego średniowiecza. Początki osadnictwa polskiego na prawie niemieckim dał powrót do Ziemi sanockiej Korony w roku 1340.

Kotlina jest również kolebką światowego przemysłu naftowego. W Bóbrce koło Krosna założona została w 1854 r. przez Ignacego Łukasiewicza pierwsza na świecie kopalnia ropy naftowej, zwanej wtedy olejem skalnym.

Wybrane fotografie z regionu Kotliny: