Pogórza Karpackie. Podróże i turystyka kwalifikowana, jako propozycja ciekawego wypoczynku aktywnego. Krajowe oraz odległe wyprawy Trekkingowe.

 

Kontrowersyjny dom na cmentarzu wojennym

dom-na-cmentarzu

28 lipca, Gazeta Krakowska poinformowała o skandalu jaki szykują nam władze i właściciel działki, który na cmentarzu z pierwszej wojny światowej w Dąbrówce Szczepanowskiej postanowił wybudować "budynek gospodarczy".

Dla organizatorów i uczestników, imprez z serii Korona Pogórzy to wielki szok. Jeszcze w styczniu grupa zwiedzała zabytkowy cmentarz w Dąbrówce i słuchała opowiadań o dramatycznych wydarzeniach jakie rozgrywały się tutaj w czasie pierwszej wojny.


Dom wśród grobów, czyli wielki skandal.


Poniżej zamieszczamy treść artykułu z Gazety Krakowskiej
28 lipca 2008 roku, wydanie lokalne Tarnów, Nowy Sącz:

Piętrowy budynek wybudowany został pośrodku cmentarza żołnierzy poległych podczas I wojny światowej. Takie są fakty i na nic się zdadzą tłumaczenia, że gmina nie miała planu zagospodarowania przestrzennego i że nie było prawnych przeciwwskazań, gdyż budynek zgłoszony został jako gospodarczy. Nie trzeba być dyplomowanym architektem ani doświadczonym urzędnikiem-tropicielem, żeby zobaczyć, że domek z balkonikiem na gospodarczą budowlę nie wygląda.

Trudno wprost zgłosić zastrzeżenia wobec inwestora - właściciela działki, bo każdy człowiek chce korzystać ze swojej własności, ale z drugiej strony . . . Wiadomo, że tam są mogiły, więc jakże obok siać pietruszkę do zupy lub ustawić grill i odpoczywać, kojąc oczy widokiem grobów. Można mieć wiele wątpliwości, ale są też rzeczy pewne: odpowiednie urzędy, utrzymywane przez podatników, nie spełniły swojej roli z należytą starannością. I nie zdołały nas uchronić przed skandalem - bo tak samo pewne jest, że Austriacy czy Rosjanie mogą (i powinni) teraz podnieść raban na cały świat, oto, że Polacy nie szanują pamięci. Bo w Dąbrówce Szczepanowskiej nie szanują.

Pracownicy tarnowskiej delegatury Państwowej Służby Ochrony Zabytków nie mają wątpliwości. W Dąbrówce Szczepanowskiej szykuje się skandal na międzynarodową skalę. Pośrodku reprezentacyjnego cmentarza z I wojny światowej - nr 193, obok odnowionego przez Austriaków pomnika, prywatny inwestor postawił budynek. Stało się to za przyzwoleniem tarnowskiego starostwa, i to zgodnie z obowiązującym prawem.

O piętrowym budynku, który "wyrósł" około 30 metrów od pomnika, poinformował zaniepokojony wójt gminy Pleśna. Cmentarz jest jednym z reprezentacyjnych obiektów w gminie, odnowionym za pieniądze z austriackiego Czarnego Krzyża.

- Budynek stanął wprawdzie na prywatnej działce, ale pośrodku cmentarnego wzgórza, na którym toczyły się krwawe walki na przełomie 1914 i 1915 roku. Tuż obok masywnego postumentu z ciosów kamiennych, pomiędzy kwaterą z żołnierzami austro-węgierskimi a kwaterą, w której pochowano ponad dwustu Rosjan - wylicza Maria Wojtal z tarnowskiej delegatury PSOZ. Oburzona mówi wręcz, że w Dąbrówce doszło do profanacji pamięci pochowanych. Zastanawia się, jak na to zareagują Austriacy, dla których cmentarz jest prawdziwym "oczkiem w głowie". Sprawę skierowano już do wojewody i Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

- Budynek został postawiony zgodnie z prawem - mówi Urszula Bartosz-Głowacka, naczelnik Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w starostwie. - Inwestor skorzystał z tego, że kiedy rozpoczynał budowę gmina nie dysponowała jeszcze planem zagospodarowania przestrzennego, a jedynie studium uwarunkowań, które nie ma mocy prawnej. Działka, na której postawił budynek, nie była też chroniona konserwatorsko. Dodaje, że obiekt zarejestrowany jest jako budynek gospodarczy. Inwestor nie musiał się więc starać o pozwolenie na budowę w gminie, a jedynie zgłosić ten fakt w starostwie, które wobec braku prawnych przeciwwskazań zgodziło się na inwestycję. Sprawą zainteresował się też nadzór budowlany, który sprawdza, czy budynek mimo wszystko nie stanął za blisko pomnika.

Autor artykułu: Paweł Chwał, Gazeta Krakowska, Oddział w Tarnowie


Materiał przygotowała Monika MarszałekNa zakończenie kilka dodatkowych, praktycznych informacji od redakcji Pogorza.PL:


- Kontrowersyjny budynek nie jest jedynym zabudowaniem w najbliższej okolicy cmentarza - nieco dalej stoi tam od lat kilka budynków mieszkalnych i gospodarczych.

- Nowy budynek choć nie powstaje na terenie samego cmentarza, lecz na przylegającej do niego, uprawianej działce rolniczej, to niewątpliwie za blisko monumentalnego pomnika cmentarnego w formie pojedynczego pylonu.

- Budynek niewątpliwie szpeci swoją bryłą architekturę zabytkowego kompleksu z 1915 roku.

- W latach 2003-2005 cmentarz jak również okoliczny teren poddano kosztownej renowacji. Nadano wzgórzu cmentarnemu charakter skansenu. Odtworzono kilkanaście metrów umocnień w takim kształcie jaki miały w 1915 roku. Można tam zwiedzić odcinek okopów, przykryty schron przeciw-szrapnelowy oraz stanowiska dla strzelców. W otaczającym cmentarz lesie widoczne są także oprócz linii okopów liczne leje po pociskach artyleryjskich.

- Obecnie po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Pleśna, nowo budowany obiekt znajduje się w granicach strefy ochrony konserwatorskiej.

- Uchwała o zagospodarowaniu przestrzennym gminy Pleśna została ogłoszona 7 maja 2008 roku, a po 30 dniach uzyskała "moc prawną". Zgodnie z uchwałą na terenie wzgórza cmentarnego powstał obszar ochrony konserwatorskiej, który obrazuje poniższa mapka:
Fragment mapy wojskowej z 1937 roku obejmująca obszar wzgórza cmentarnego:

Mapa wojskowa cmentarza nr193 w Dąbrówce Szczepanowskiej


Zdjęcie lotnicze z przełomu lat 80 i 90 XX wieku:

Zdjęcie lotnicze cmentarza nr193 w Dąbrówce Szczepanowskiej


Mapa topograficzna wzgórza cmentarnego z przełomu lat 80 i 90 XX wieku:

Mapa topograficzna cmentarza nr193 w Dąbrówce Szczepanowskiej


Fotografie okolic cmentarza wojennego nr 193 w Dąbrówce Szczepanowskiej:


Pomnik w kształcie pylonu
Pozostałości po okopach z pierwszej wojny światowej
Rekonstrukcja okopów z pierwszej wojny światowej
Krzyże Austriackie na cmentarzy z I wojny światowej w Dąbrówce SzczepanowskiejDla wnikliwych:
- artykuł z Money.PL: "Nowe prawo budowlane ma być ułatwieniem"
- artykuł z Gazety Krakowskiej: "Skantal na cmentarzu w majestacie prawa"


Źródła informacji i materiałów:
- Artykuł z Gazety Krakowskiej,
- Archiwum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego (MapyWig.ORG),
- Ośrodek Dokumentacji Kartograficznej w Krakowie (Malopolskie.PL/Geodezja/WODGIK),
- Małopolski Urząd Wojewódzki (Dziennik Urzędowy Nr 287).
- Serwis internetowy www.cmentarze.gorlice.net.pl
- Materiały własne serwisu Pogorza.PL

  Historia artykułu:

data utworzenia:  2008-07-31 09:39

data publikacji:  2008-07-31 09:56

data modyfikacji: 2009-11-22 02:15

szukasz kontaktu: contact form

© 2007-2020 Pogorza.PL

zgłoś błąd: error on the side

statystyka od luty 2008 => | all: 2512008 | unique: 1281387 | interest: 1.96 (48.99%) |

kod strony generowano (sekundy): 0.93823      min: 0.106398      max: 0.94415      średnia: 0.62471