Pogórza Karpackie. Podróże i turystyka kwalifikowana, jako propozycja ciekawego wypoczynku aktywnego. Krajowe oraz odległe wyprawy Trekkingowe.

| lista wszystkich galerii |

Muzeum Przemyslu Naftowego - fotorelacja.

Kopalnia Bóbrka jest najstarszą kopalnią ropy naftowej w kraju i na świecie. Tu rodziły się różnorodne techniki, technologie i konstrukcje, które dały podwaliny rozwoju wielu branż przemysłu naftowego - od geologii i poszukiwań, wiertnictwa i eksploatacji, przemysłu rafineryjnego - do dystrybucji ropy i jej produktów. Tu zrodziła się gałąź przemysłu, która przyniosła światu ogromny rozwój cywilizacyjny.

Miniatury fotografii z galerii 2008-08 Muzeum Przemyslu Naftowego:

Krajobraz okolic Bóbrki. Plan muzeum w Bóbrce. Lampy naftowe. W czasie wydobycia oleju skalnego.

Krajobraz okolic Bóbrki.

Na prze­łomie 1960 i 61 roku w środowisku Kopalnictwa Naftowego w Krośnie zrodziła się in...

Fragment kolekcji lamp naftowych.

"Ten płyn to przyszłe bogactwo kraju, to dobrobyt i pomyślność..."...

Kiwony, kiwaki, żurawie naftowe. Kierat pompowy, fragment ekspozycji. Ekspozycja muzealna. Wiertnice obrotowe.

Makiety kiwonów. Kiwon, nazywany również żurawiem lub kiwakiem to pompa służąca do pompowa...

Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce posiada bar­d...

Ekspozycja muzealna w nowoczesnym pawilonie wystawienniczym.

Wiertnice - dominanta krajobrazu skansenu.

Hale wystawowe muzeum w Bóbrce. Muzeum w Bóbrce. Warsztaty mechaniczne. Warsztaty mechaniczne.

Nowoczesny pawilon wystawienniczy.

Pojazd do transportu surowca.

Warsztaty mechaniczne z 1864 roku, służące do obsługi wierceń metodą udarową.

Maszyny obróbcze, między innymi tokarka i wiertarka napę­dzane są ręcznie za pośrednictwem...

Urządzenia wiertnicze. Warszyty mechaniczne. Prace konserwatorskie. Zbiór narzędzi do wierceń obrotowych.

Urządzenia wiertnicze.

Warszyty mechaniczne.

Prace konserwatorskie na terenie muzeum.

Zbiór narzędzi do wierceń obrotowych.

Drewniana kuźnia kopalniana z 1856 roku. Obezlisk Ignacego Łukasiewicza. Popiersie Ignacego Łukasiewicza. Muzeum przemysłu naftowego.

Drewniana kuźnia kopalniana z 1856 roku. Znajdują się tutaj dwa paleniska, podsycane za po...

Obelisk, zbudowany w 1872 r. przez Ignacego Łu­kasiewicza w miejscu zwanym Wrzanka. ...

Popiersie twórcy sukcesu "skalnego oleju". Ignacy Łukasiewicz poza prowadzeniem spółki za...

Tabliczka przy wejściu do wnętrza domu Ignacego Łukasiewicza.

Henryk Górka. Dom Ignacego Łukasiewicza. Wiertnica "Bitków". Wiertnica.

Tablica upamietniająca współtwórcę muzeum doc. Henryka Górki.

Dom Łukasiewicza z 1865 roku, w którym zgromadzono pamiątki po Ignacym Łukasiewiczu. Preze...

Wycieczka przy wiertnicy "Bitków".

Muzeum w Bóbrce należy zaliczyć niewątpliwie do nawiększych atracji Podkarpacia.

Muzeum przemysłu naftowego i gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza.      

Brama wejściowa do muzeum.

 

 

 

| lista wszystkich galerii |

  Statystyka pod-strony:

IP: 727

PR: (2008-09-21 20:15) nienadano

    (2008-11-14 08:49) 1

    (2008-12-04 17:26) nienadano

    (2008-12-12 00:32) 1

    (2008-12-21 22:56) nienadano

    (2008-12-31 16:29) 1

    (2009-01-08 15:47) nienadano

    (2009-03-01 20:41) 1

    (2009-04-02 07:10) 2

    (2009-04-26 15:59) nienadano

    (2009-05-13 07:18) 2

    (2009-06-13 06:27) nienadano

szukasz kontaktu: contact form

© 2007-2020 Pogorza.PL

zgłoś błąd: error on the side

statystyka od luty 2008 => | all: 2513628 | unique: 1281986 | interest: 1.96 (49%) |

kod strony generowano (sekundy): 0.754843      min: 0.530629      max: 1.146178      średnia: 0.693693