Pogórza Karpackie. Podróże i turystyka kwalifikowana, jako propozycja ciekawego wypoczynku aktywnego. Krajowe oraz odległe wyprawy Trekkingowe.

| lista wszystkich galerii |

Drugi Zjazd Pogorzanski - fotorelacja.

Na granicy kultur i regionów, w pobliżu jaskini śpiących rycerzy, pod najwyższym szczytem Pogórza Ciężkowickiego, majestatycznym Liwoczem, spędziliśmy prawie trzy dni. Miejscem koncentracji w czasie II Zjazdu Pogórzańskiego była urokliwa miejscowość Czermna w gminie Szerzyny.

Miniatury fotografii z galerii 2008-06 Drugi Zjazd Pogorzanski:

II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny. II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny. II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny. II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny.

Kościół pw. św. Marcina z 1520r. ...

Tutaj rozpoczynamy II Turystyczny Zjazd Pogórzański "Na granicy kultur i regionów". ...

Zdjęcie pamiątkowe uczestników wycieczki inaugurującej powstanie szlaku na Liwocz. ...

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia i kościół pw. św. Marcina. ...

II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny. II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny. II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny. II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny.

W drodze.

Niby prosto na Liwocz. ...

Tablica informacyjna na szlaku Czermna - Liwocz. ...

Pod wiatą na szlaku Czermna - Liwocz. ...

II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny. II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny. II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny. II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny.

Panorama Pasma Brzanki. ...

W rejonem Jamnej w głębi. ...

Bardzo ładnym wąwozem. ...

Krótka przerwa na odpoczynek. ...

II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny. II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny. II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny. II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny.

Na szczycie uwagę przykuwają figury szopki Bożonarodzeniowej. ...

Kiełbasa sponsorowana. ...

Widok z wieży na Liwoczu, 562m n.p.m. + wysokość platformy. ...

Krzyż wieńczący platformę. ...

II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny. II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny. II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny. II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny.

Widok w kierunku doliny Wisłoki. ...

Sielskie krajobrazy. ...

W drodze powrotnej.

Malowane lato. ...

II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny. II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny. II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny. II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny.

Eksponowana forma łupka. ...

Lekcja geologii. ...

W czasie Zjazdu Turystycznego. ...

Sekcja turystyki kwalifikowanej. ...

II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny. II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny. II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny. II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny.

Pokaz wspinaczki wysokogórskiej...

... był nie lada atrakcją dla zgromadzonych. ...

Zjazd. ...

Zapowiedzi konkursów. ...

II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny. II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny. II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny. II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny.

Orginalnych konkursów nie brakowało. ...

I harmonię trzeba zachować. ...

Gry i zabawy. ...

Gry i zabawy. ...

II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny. II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny. II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny. II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny.

Gry i zabawy. ...

Występ zespołu "Mała Fatra". ...

Gry i zabawy. ...

Gry i zabawy. ...

II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny. II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny. II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny. II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny.

Gry i zabawy. ...

Gry i zabawy. ...

Gry i zabawy. ...

Gry i zabawy. ...

II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny. II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny. II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny. II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny.

Gry i zabawy. ...

Gry i zabawy. ...

Gry i zabawy. ...

Występ miejscowego zespołu K.D.R.B.

II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny. II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny. II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny. II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny.

Występ turystycznego zespołu "Mała Fatra". ...

Występ turystycznego zespołu "Mała Fatra". ...

Występ turystycznego zespołu "Mała Fatra". ...

Występ turystycznego zespołu "Mała Fatra". ...

II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny. II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny. II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny. II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny.

Występ turystycznego zespołu "Mała Fatra" wraz z "kierownikiem muzycznym" imprezy.

Występ zespołu "Ołpinianie". ...

Występ zespołu "Ołpinianie". ...

W czasie występów. ...

II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny. II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny. II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny. II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny.

Wnętrze Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia. ...

Cudowny obraz łaskami słynący. ...

Sukienka Matki Bożej Pocieszenia. ...

Stare mszały łacińskie w kościele pw. św. Marcina. ...

II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny. II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny. II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny. II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny.

Ornaty. ...

Wnętrze kościoła pw. św. Marcina. ...

Wnętrze kościoła pw. św. Marcina, strop. ...

Wnętrze kościoła pw. św. Marcina, kamienna chrzcielnica. ...

II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny. II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny. II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny. II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny.

Stare organy.

Wnętrze kościoła pw. św. Marcina. ...

Wyjście na wieżę. ...

Konstrukcja dachu kościoła. ...

II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny. II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny. II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny. II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny.

Kościół kryje wiele tajemnic. ...

Stary i nowy kościół w Czermnej. ...

Z wizytą w dawnym warsztacie garncarskim. ...

Dzieła sztuki. ...

II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny. II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny. II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny. II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny.

Garncarz w czasie pracy. ...

Garncarz w czasie pracy. ...

Flakoniki jak wyczarowane. ...

Zdobione.

II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny. II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny. II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny. II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny.

Z widokiem na Liwocz. ...

Przed wypaleniem. ...

Pamiątkowe zdjęcie przed warsztatem garncarskim. ...

Piękne położenie warsztatu.

II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny. II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny. II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny. II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny.

Kościół w Szerzynach pw. Matki Boskiej Różańcowej.

Na cmentarzu z I wojny światowej nr 32 w Szerzynach.

Na cmentarzu z I wojny światowej nr 32 w Szerzynach.

Przez łąki kwieciste Pasma Brzanki.

II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny. II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny. II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny. II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny.

Przez łąki kwieciste Pasma Brzanki, w głębi Liwocz.

XVIw. kościół pw. św. Małgorzaty w Żurowej.

Z widokiem w kierunku wschodnim, na Liwocz i po prawej strony Doły Jasielsko-Sanockie. ...

Ostry Kamień, wychodnia piaskowca ciężkowickiego, w Paśmie Brzanki. ...

II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny. II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny. II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny. II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny.

Ostry Kamień, wychodnia piaskowca ciężkowickiego, w Paśmie Brzanki. ...

Ostry Kamień, wychodnia piaskowca ciężkowickiego, w Paśmie Brzanki. ...

Kapliczka na Ratówkach.

Krajobraz kulturowy Pogórza. ...

II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny. II Turystyczny Zjazd Pogórzański, gmina Szerzyny.    

Krajobraz kulturowy Pogórza. ...

W kierunku III Zjazdu Pogórzańskiego.

 

 

| lista wszystkich galerii |

  Statystyka pod-strony:

IP: 693

PR: (2009-02-27 00:21) nienadano

    (2009-04-08 06:01) 2

    (2009-04-27 00:39) nienadano

    (2009-05-12 16:34) 2

    (2009-06-13 17:12) nienadano

szukasz kontaktu: contact form

© 2007-2020 Pogorza.PL

zgłoś błąd: error on the side

statystyka od luty 2008 => | all: 2513617 | unique: 1281986 | interest: 1.96 (49%) |

kod strony generowano (sekundy): 1.431950      min: 1.345301      max: 2.375039      średnia: 1.682037