Pogórza Karpackie. Podróże i turystyka kwalifikowana, jako propozycja ciekawego wypoczynku aktywnego. Krajowe oraz odległe wyprawy Trekkingowe.

| lista wszystkich galerii |

Cmentarze Zydowskie - fotorelacja.

Przed wybuchem II wojny światowej, na obecnym terytorium Polski znajdowało się około 1.000 cmentarzy żydowskich. Podczas okupacji nekropolie te niszczono i budowano z nich drogi. Po wojnie opuszczone cmentarze również stały się źródłem kamienia budowlanego.
Obecnie ostatnich 150 cmentarzy jest objętych opieką konserwatorską ze względu na wpis do Rejestru Zabytków i wartości plastyczno-artystycznych.

Miniatury fotografii z galerii 2008-02 Cmentarze Zydowskie:

Cmentarz Żydowski w Bobowej Cmentarz Żydowski w Bobowej Cmentarz Żydowski w Bobowej

Cmentarz Żydowski nazywany jest kirkutem (szczególnie przez Polaków z terenów byłej Galicj...

Macewa - żydowska stela nagrobna, najczęściej ustawiona pionowo. Jest prostokątną płytą ka...

Płaskorzeźba korony ma wiele znaczeń, to symbol prawa Mojżeszowego, głowy rodziny bądź wie...

Cmentarz Żydowski w Bobowej Cmentarz Żydowski w Bobowej Cmentarz Żydowski w Bobowej

Dzban – oznacza że pochowano tu potomka Lewiego. Jego obowiązkiem było obmywanie rąk kapła...

Lew – najczęściej występujący motyw na męskich nagrobkach żydowskich w Polsce. To znak pok...

Ptaki są jednym z najpowszechniejszych motywów na macewach, zwłaszcza na grobach kobiet.

Cmentarz Żydowski w Bobowej Cmentarz Żydowski w Bobowej Cmentarz Żydowski w Lesku

Świeczniki zdobią głównie groby kobiet ponieważ zapalanie świateł szabatu jest jedną z naj...

Szafa z księgami lub księga oznacza miejsce pochówku rabinów lub uczonych.

Cmentarze są pozostawione na łasce Bożej. Jeśli macewa się przewróci to znaczy że Bóg tak...

Żydowska forma pamięci o przodkach Mogiła zbiorowa getta w Rzepienniku Cmentarz Żydowski w Brzesku

Na grobach nie kładzie się kwiatów (są symbolem życia). W rocznicę śmierci bliskich na mac...

Mogiła zbiorowa getta w Rzepienniku Strzyżewskim.

Cmentarz Żydowski w Brzesku.

Cmentarz Żydowski w Rymanowie Cmentarz Żydowski w Tarnowie  

Cmentarz Żydowski w Rymanowie.

Cmentarz Żydowski w Tarnowie...

 

| lista wszystkich galerii |

  Statystyka pod-strony:

IP: 484

PR: (2008-02-11 01:46) nienadano

    (2008-11-25 22:58) 1

    (2008-12-04 15:20) nienadano

    (2008-12-10 10:07) 1

    (2008-12-21 00:07) nienadano

    (2009-01-18 02:45) 1

    (2009-01-28 23:59) nienadano

    (2009-06-11 11:59) 2

    (2009-06-13 09:40) nienadano

szukasz kontaktu: contact form

© 2007-2020 Pogorza.PL

zgłoś błąd: error on the side

statystyka od luty 2008 => | all: 2513615 | unique: 1281986 | interest: 1.96 (49%) |

kod strony generowano (sekundy): 0.513375      min: 0.387018      max: 0.910103      średnia: 0.572049