Pogórza Karpackie. Podróże i turystyka kwalifikowana, jako propozycja ciekawego wypoczynku aktywnego. Krajowe oraz odległe wyprawy Trekkingowe.

 

Główny Szlak Podkarpacki

Pogórze Karpackie podobnie jak Beskidy czy Sudety zasługuje na swój Główny Szlak Pogórzański. Przypominamy koncepcję prof. K. Sosnowskiego, inicjatora utworzenia Głównego Szlaku Beskidzkiego, również Głównego Szlaku Podkarpackiego.

W latach powojennych zagospodarowanie obszaru Pogórza Karpackiego było bardzo słabe, ze względu na zainteresowanie ze strony zarówno działaczy PTTK jak i samych turystów. Wówczas rodził się trend w turystyce polskiej, moda na poszukiwanie nowych terenów eksploracji i wypoczynku. Pomysłodawcą i rzecznikiem "pomnożenia naszych gór" był prof. Kazimierz Sosnowski, który przekonywał do zagospodarowania i udostępnienia pomijanych dotychczas pasm i gniazd gór niskich. Wedle jego koncepcji do już istniejących szlaków dalekobieżnych powinny przybyć jeszcze cztery nowe, a to Sudecki, średniogórskiego typu, Podkarpacki, częściowo nisko - częściowo średniogórskiego typu, Jurajski i Świętokrzyski, oba niskogórskie.
Najwięcej uwagi poświęcił Sosnowski na wypracowanie koncepcji przebiegu szlaku Podkarpackiego, nazywanego przezeń Głównym Szlakiem Podkarpackim, którego punktem wyjściowym miały być Ciężkowice a końcowym Bielsko-Biała. Wskazując na jego atrakcyjność, podkreślił, że do największych osobowości krajobrazowych i technicznych tego szlaku należą trzy sztuczne jeziora, a to Rożnowskie, Czchowskie i Miedzybrodzkie [...].

Pomysł ten nie znalazł aprobaty i szlak nie powstał. Przez Pogórze Karpackie biegnie kilka dalekobieżnych szlaków długodystansowych: Rzeszów - Grybów (niebieski), Tarnów - Beskid Sądecki (niebieski), Siedliska - Dynów (żółty) tgz. "Szlak Trzech Pogórzy", Swoszowice - Szczawa (niebieski), Brzeźnica - Łopuszna (niebieski). Brakuje jednak "Głównego Szlaku Pogórzy Karpackich" biegnącego ze wschodu na zachód. Może kiedyś zrealizowana i rozbudowana zostanie koncepcja Kazimierza Sosnowskiego.Opracowanie Pogorza.PL
   źródła:
   1. „Od Towarzystwa Turystycznego Beskid do PTTK Beskid w Nowym Sączu 1906-2006“ Migrała L. 2006 rok,
   2. „Oficyna Wydawnicza Wierchy“,
   3. „Projekt głównego szlaku Podkarpackiego“ Sosnowski K. „Wierchy“ (19)1949 rok.


  Historia artykułu:

data utworzenia:  2007-09-15 00:10

data publikacji:  2007-09-15 00:47

data modyfikacji: 2007-09-15 04:34

szukasz kontaktu: contact form

© 2007-2020 Pogorza.PL

zgłoś błąd: error on the side

statystyka od luty 2008 => | all: 2517490 | unique: 1282733 | interest: 1.96 (49.05%) |

kod strony generowano (sekundy): 0.86846      min: 0.113878      max: 0.90876      średnia: 0.716796