Pogórza Karpackie. Podróże i turystyka kwalifikowana, jako propozycja ciekawego wypoczynku aktywnego. Krajowe oraz odległe wyprawy Trekkingowe.

 

Badania znajomości Pogórza Karpackiego

Test dotyczy podstawowych wiadomości z terenu Pogórza Rożnowskiego i Ciężkowickiego. Badanie przeprowadzono 20 listopada 2007 roku w bibliotece Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej w Krakowie wśród biorących udział w kursie przewodnickim Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie 2006-2008. Grupa badawcza to 20 osób, studenci krakowskich uczelni wyższych, uczestnicy kursu przewodnickiego. Dodajmy, że Pogórza Rożnowskie i Ciężkowickie leżą na ścisłym terenie uprawnień przewodnickich SKPG Kraków.

Zadowalająco odpowiadano na 1, 2 i 5 pytanie. Najwięcej problemów przysporzyło uczestnikom badania pytanie 3 i 4 na które źle odpowiedziało po 60 procent biorących udział teście.

Średnio uzyskano ocenę 4,95 pkt. na 10 możliwych. Biorąc pod uwagę możliwość dokonania wyboru z pośród zaproponowanych miejscowości, nie jest to oszałamiający wynik.
13 osób (65% ankietowanych) nie zaliczyło pozytywnie testu. Zdobyli maksymalnie 5 punktów, a więc mniej niż 51% wymaganych.

Z przeprowadzonego testu wynika również, że 50% ankietowanych nie widzi nic złego w twierdzeniu, że Ropa wpada do Białej Dunajcowej!!! a 40% nie czyta dokładnie pytań: twierdząc, że Stanisław August Poniatowski budował w średniowieczu zamki.

Jako jedyny który uzyskał maksymalną ilość punktów był Paweł Stelmach - przewodnik (jego wynik nie był brany do statystyk).

Lista rankingowa osób które brały udział w badaniu:

9 pkt. Hadrian J.
9 pkt. Wojtek P.
9 pkt. Gall A.
8 pkt. Karolina R.
8 pkt. R.G.
8 pkt. Bartek J.
6 pkt. P.W.
-------------------------
5 pkt. Aga K.
5 pkt. M.Z.
5 pkt. Leszek
4 pkt. Karolina S.
4 pkt. Tomasz J.
4 pkt. J.K.
3 pkt. Gosia J.
3 pkt. Jakub M.
3 pkt. Maria T.
2 pkt. Ola
2 pkt. Kathr
2 pkt. Ziach
0 pkt. M.N.Zapraszamy do spróbowania swoich sił:

Co wiemy o Pogórzu Rożnowskim i Ciężkowickim?
Z miejscowości:
Biecz, Tuchów, Jasło, Pilzno, Czchów, Bobowa, Rożnów, Zakliczyn, Ciężkowice, Gorlice, Stróże, Grybów, Wojnicz

1. wybierz odpowiednią i przyporządkuj prawidłowo do opisów (1 pkt.)
2. zaznacz jedno określenie z czterech podanych, które nie pasuje do opisu miejscowości (1pkt.)

Tylko w przypadku wybrania prawidłowej miejscowości, będą punktowane nie pasujące do tej niej określenia.


  Historia artykułu:

data utworzenia:  2007-11-22 01:14

data publikacji:  2007-11-22 22:44

data modyfikacji: 2010-12-07 23:40

szukasz kontaktu: contact form

© 2007-2020 Pogorza.PL

zgłoś błąd: error on the side

statystyka od luty 2008 => | all: 2512026 | unique: 1281387 | interest: 1.96 (48.99%) |

kod strony generowano (sekundy): 0.73664      min: 0.139911      max: 0.88333      średnia: 0.730499