Pogórza Karpackie. Podróże i turystyka kwalifikowana, jako propozycja ciekawego wypoczynku aktywnego. Krajowe oraz odległe wyprawy Trekkingowe.

 

53. konkurs lipnickich palm - Lipnica Murowana

W 1958 roku lipnicki poeta Józef Piotrowski ogłosił I Konkurs Palm na Niedzielę Palmową. Celem konkursu było wyłonienie największej palmy, jak również zachęcenie społeczeństwa z okolicznych wiosek by podtrzymywali tradycję swoich przodków. Zainteresowanie konkursem było bardzo duże wśród mieszkańców, czego dowodem była niezliczona ilość palm. Po ponad 50 latach od zorganizowania pierwszego konkursu, impreza ta przekształciła się w wydarzenie skupiające na lipnickim rynku około 10 000 gości i turystów.

17 kwietnia 2011 roku będzie miał miejsce 53 Konkurs Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego.

Z małej imprezy lokalnej konkurs przekształcił się w wydarzenie ogólnopolskie ściągające turystów nie tylko z całego kraju, ale coraz częściej z zagranicy. Konkurs ten, to kultywowanie starej tradycji sporządzania palm, z których po poświęceniu, wykonuje się krzyżyki i w Wielki Piątek wbija na polach i zagonach. Krzyże te mają chronić gospodarza i jego plony przed klęskami żywiołowymi i gwarantować urodzajne zbiory.

Najstarsi mieszkańcy Lipnicy pamiętają zwyczaj sporządzania pięknych, wysokich palm. Z przekazów przodków zwyczaj ten zachował się do dziś. Wysmukłe palmy o grubości pozwalającej na objęcie ich dłońmi, wykonywane są ze starannie układanych pręci i wiązane wierzbowymi witkami. W czubie palma przystrojona jest wiązką trzciny stawowej oraz kolorowymi, bibułowymi wstążkami oraz kwiatami i wiosennymi baziami.

Przed laty wysokość palmy podyktowana była wielkością gospodarstwa i jego zamożnością. Dziś palmy przystępujące do konkursu przekraczają nawet 35 metrów długości! To niesamowite przeżycie dla wszystkich obserwatorów stawiania tak wysokich palm.

Konkurs Lipnickich Palm to przedsięwzięcie wzbogacone licznymi wydarzeniami towarzyszącymi: kiermaszem rękodzieła artystycznego, promocją oferty agroturystycznej regionu, prezentacją zwyczajów ludowych, występami zespołów folklorystycznych i degustacją potraw wielkanocnych z regionu Małopolski.

W przygotowaniu Konkursu Lipnickich Palm aktywnie biorą udział dzieci i młodzież z Gminy. Już kilka tygodni wcześniej pod opieką nauczycieli, rodziców, dziadków i instruktorów Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej rozpoczynają prace nad tworzeniem własnych palm. Dzięki ich zaangażowaniu możemy być pewni, że ta stara i piękna tradycja nie zaginie, ale będzie nadal przekazywana z pokolenia na pokolenie.

Szczegółowe informacje dotyczące 53 Konkursu Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego można uzyskać pod nr tel. (14) 68 52 108, kulturalipnica@wp.pl.

Źródło informacji: www.lipnicamurowana.pl

  Historia artykułu:

data utworzenia:  2011-04-13 23:06

data publikacji:  2011-04-13 23:15

data modyfikacji: 2011-04-13 23:15

szukasz kontaktu: contact form

© 2007-2020 Pogorza.PL

zgłoś błąd: error on the side

statystyka od luty 2008 => | all: 2511994 | unique: 1281387 | interest: 1.96 (48.99%) |

kod strony generowano (sekundy): 0.73811      min: 0.211194      max: 0.89343      średnia: 0.753638